1343 Fagkurs: Lag papir av kjuker

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Deltakerne skal lære prinsippene for å lage papir av kjuker (vedboende sopper) og hvilke arter som er egnet til papirproduksjon. Hver deltaker skal lage sine egne papirprøver.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er allmenn. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Dette er innholdet i kurset:

 • Kjuker og hvor de vokser
 • Kjukene som er best egnet til papir
 • Innsamling av kjuker
 • Tørking og preparering av innsamlet materiale
 • Farge - kjuker gir hvitt, brunt, gult eller rosa papir
 • Utstyr til papirlaging.
 • Papirproduksjonen
 • Tørking av papiret
 • Oppbevaring og dekorering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

På nettsiden til Soppens Verden er det lagt ute en steg-for-steg-veiledning om papirproduksjon av kjuker.

Liza Johansson: Pigment och papper av svamp (2016). Her kan du se en smaksprøve fra boken. Den er utsolgt, men planlegges i ny utgave i løpet av 2024. NSNF vil ta den inn i sin nettbutikk.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset organiseres best som en workshop.

Der innsamlingen av råmaterialet er en del av kurset, kan det deles i en innsamlingsdel og en håndverksdel.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha kunnskap om kjuker og god erfaring med papirproduksjon av dette materialet.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Dette kurset er tenkt som et 15 timer helgekurs, men kan også oraniseres som dags- og kveldskurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.