1343 Fagkurs: Lag papir av sopp

Godkjent for 6–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære prinsippene for å lage papir av vedboende sopper (kjuker), og hvilke kjuker som er egnet til papir. Hver deltaker skal lage papirprøver.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle interesserte.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Hva er en kjuke? Hvilke kjuker er egnet til papir?

Stikkord
Kjuker til papir. Utstyr til papirlaging. Papirfarge - hvilke kjuker gir hvitt, brunt, gult, rosa?

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og demonstrasjon av kjuker og arbeidsprosessen.

Problemstillinger
Hva kan man bruke sopp - papiret til?

2. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Innsamling av kjuker. Produksjon av papir.

Stikkord
Bestemmelse av innsamlet materiale. Selve produksjonen. Tørkeprosessen.

Arbeidsform og gjennomføring
Bestemmelsesarbeid. Praktisk arbeid. Demonstrasjon av tørkeprosessen.

Problemstillinger
Hvordan løse håndverksmessige utfordringer underveis i prosessen? Hva er viktig å passe på når man lager sopp - papir?

3. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Produksjon av papir fortsetter. Arkivering av papir.

Stikkord
Produksjon til papirprøver. Produksjon og dekorering.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

Problemstillinger
Hvilke estetiske retningslinjer skal vurderes når man skaper nye produkter av sitt egenproduserte sopp - papir?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Trine Parmer: Fra sopp til papir. 15 kjuker til bruk i papirproduksjon.
Liza Johansson: Svamppapper. Handledning för egen tillverkning.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ha god kunnskap om soppene (kjuker) og den håndverksmessige delen av
sopp papirproduksjonen.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig

Utfyllende opplysninger

Dette kurset er tenkt som et 15 timer helgekurs, men kan også oraniseres som dags- og kveldskurs.