1343 Sopp-papir

Mål

Deltakerne skal lære prinsippene for å lage papir av vedboende sopper (kjuker), og hvilke kjuker som er egnet til papir. Hver deltaker skal lage papirprøver.

Målgruppe

Alle interesserte.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette kurset er tenkt som et 15 timer helgekurs.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Hva er en kjuke? Hvilke kjuker er egnet til papir?

Stikkord

Kjuker til papir. Utstyr til papirlaging. Papirfarge - hvilke kjuker gir hvitt, brunt, gult, rosa?

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og demonstrasjon av kjuker og arbeidsprosessen.

Problemstillinger

Hva kan man bruke sopp - papiret til?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Innsamling av kjuker. Produksjon av papir.

Stikkord

Bestemmelse av innsamlet materiale. Selve produksjonen. Tørkeprosessen.

Arbeidsform og gjennomføring

Bestemmelsesarbeid. Praktisk arbeid. Demonstrasjon av tørkeprosessen.

Problemstillinger

Hvordan løse håndverksmessige utfordringer underveis i prosessen? Hva er viktig å passe på når man lager sopp - papir?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Produksjon av papir fortsetter. Arkivering av papir.

Stikkord

Produksjon til papirprøver. Produksjon og dekorering.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hvilke estetiske retningslinjer skal vurderes når man skaper nye produkter av sitt egenproduserte sopp - papir?

Litteratur/materiell for deltakerne

Trine Parmer: Fra sopp til papir. 15 kjuker til bruk i papirproduksjon.
Liza Johansson: Svamppapper. Handledning för egen tillverkning.

Krav til lærer/instruktør

Ha god kunnskap om soppene (kjuker) og den håndverksmessige delen av sopp papirproduksjonen.

Opplegg for evaluering

Muntlig