134 Eksotiske grønnsaker

Godkjent for 12-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltakerne kunnskaper om dyrking av ikke konvensjonelle grønnsaker i norsk jord. Gi inspirasjon til å bruke disse plantene i egen hage.

Målgruppe og forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lære mer om å dyrke eksotiske grønnsaker.

Kursinnhold

 1. samling.
  Gjennomgang av 5-10 plantearter:
  Eksotisk, asiatisk, afrikansk, østen, innvandrere, mattradisjoner, grønnsaker og urter, dyrking, bruk. Navn på forskjellige språk, plantefamilie, plantenes geografiske opprinnelse, utseende, dyrkingsteknikk (frø, såing, planting, gjødsling, plantevern, vanning, høsting, lagring), utfordringer under norske dyrkingsforhold, sesong og bruk på kjøkkenet.
  3 timer med lærer.

 2. samling.
  Som 1. samling.

 3. samling.
  Dyrkingsteknikk for eksotiske grønnsaker: Dyrking, såing, plantekar (potter, balkongkasser, pallekarmer, friland m.m. Hva er det viktig å være oppmerksom på? Erfaring med valg av jord og gjødslingsregime. Hvordan kan vi hjelpe varmeelskende planeter å vokse i Norge.?Deltakerne utveksler og viser egne erfaringer og kunnskaper. 3 timer med lærer.

 4. samling.
  Se planter i vekst: Dyrking, gjødsling, vanning, formering, plantevern. Hva det er viktig å være oppmerksom på? Deltakerne og dyrkere utveksler egne erfaringer og kunnskaper

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 1. samling: Praktisk gjennomføring av såing, setting, planting og valg av jord.

 2. samling: Besøk i hage eller hos profesjonell dyrker/produsent som kan vise flere av artene i vekst.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Litteratur/materiell for deltakerne:
Brenna Loveleen, 2013. Grenseløse grønnsaker. Z Forlag, Oslo, ISBN 978-82-93187-13-4. Kan bestilles fra Hageselskapets nettbutikk:
http://www.hageselskapet.no/nettbutikk/

«Slik lykkes du : Eksotiske grønnsaker, krydder og urter», finnes på norsk og engelsk, pluss kortversjoner på flere språk. Kan lastes ned gratis her:
http://www.hageselskapet.no/eksotiske-gronnsaker/

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:
1. Bioforsk økologisk. Agropup. Grønnsaker og potet - dyrkingsveiledning. http://www.agropub.no/id/1722\\
2. Brenna Loveleen, 2013. Grenseløse grønnsaker. Z Forlag, Oslo, ISBN 978-82-93187-13-4
3. Hickmott, Simon. 2003. Growing unusual vegetables. Weird and Wonderful Vegetables and How To Grow Them. EcoLogic Books, Bristol. ISBN 1-899233-11-3.
4. Olesen, Anematte. 1999. Østens urter. Skarresøhus Forlag, ISBN-13 978-87-7739-426-3

Eventuelle merknader

Studiesamlingene består av i alt 4 samlininger med i alt 12 timer. To studiesaminger hvor teorien gjennomgås og to studiesamlinger med besøk i hager eller andre felt med forskjellige arter av diss plantene.

Vi deler ut evalueringsskjema etter 2. samling. Oppsummering etter siste samling.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.