134 Eksotiske grønnsaker

Godkjent for 12–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskaper om dyrking av ikke konvensjonelle grønnsaker i norsk jord. Gi inspirasjon til å bruke disse plantene i egen hage.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lære mer om å dyrke eksotiske grønnsaker.

Innhold

1. samling. 3 timer med lærer.

  • Gjennomgang av 5-10 plantearter: Eksotisk, asiatisk, afrikansk, østen, innvandrere, mattradisjoner, grønnsaker og urter, dyrking, bruk.
  • Navn på forskjellige språk, plantefamilie, plantenes geografiske opprinnelse, utseende, dyrkingsteknikk (frø, såing, planting, gjødsling, plantevern, vanning, høsting, lagring), utfordringer under norske dyrkingsforhold, sesong og bruk på kjøkkenet.

2. samling. Som 1. samling.

3. samling. 3 timer med lærer.

  • Dyrkingsteknikk for eksotiske grønnsaker: Dyrking, såing, plantekar (potter, balkongkasser, pallekarmer, friland m.m.
  • Hva er det viktig å være oppmerksom på?
  • Erfaring med valg av jord og gjødslingsregime.
  • Hvordan kan vi hjelpe varmeelskende planeter å vokse i Norge.?Deltakerne utveksler og viser egne erfaringer og kunnskaper.

4. samling.

  • Se planter i vekst: Dyrking, gjødsling, vanning, formering, plantevern.
  • Hva det er viktig å være oppmerksom på?
  • Deltakerne og dyrkere utveksler egne erfaringer og kunnskaper

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Litteratur/materiell for deltakerne:
Brenna Loveleen, 2013. Grenseløse grønnsaker. Z Forlag, Oslo, ISBN 978-82-93187-13-4. Kan bestilles fra Hageselskapets nettbutikk:
http://www.hageselskapet.no/nettbutikk/

«Slik lykkes du : Eksotiske grønnsaker, krydder og urter», finnes på norsk og engelsk, pluss kortversjoner på flere språk. Kan lastes ned gratis her:
http://www.hageselskapet.no/eksotiske-gronnsaker/

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:
1. Bioforsk økologisk. Agropup. Grønnsaker og potet - dyrkingsveiledning. http://www.agropub.no/id/1722\\
2. Brenna Loveleen, 2013. Grenseløse grønnsaker. Z Forlag, Oslo, ISBN 978-82-93187-13-4
3. Hickmott, Simon. 2003. Growing unusual vegetables. Weird and Wonderful Vegetables and How To Grow Them. EcoLogic Books, Bristol. ISBN 1-899233-11-3.
4. Olesen, Anematte. 1999. Østens urter. Skarresøhus Forlag, ISBN-13 978-87-7739-426-3

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
3. samling: Praktisk gjennomføring av såing, setting, planting og valg av jord.

4. samling: Besøk i hage eller hos profesjonell dyrker/produsent som kan vise flere av artene i vekst.

Utfyllende opplysninger

Studiesamlingene består av i alt 4 samlininger med i alt 12 timer. To studiesaminger hvor teorien gjennomgås og to studiesamlinger med besøk i hager eller andre felt med forskjellige arter av diss plantene.

Vi deler ut evalueringsskjema etter 2. samling. Oppsummering etter siste samling.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.