1337 Lage DAF-kurs

Mål:

Deltakerne skal settes i stand til å være instruktør til DAF-kurs i sitt fylke.

Målgruppe:

Deltakere som har fullført minst DAF-kursinstruktør del 1

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for minst 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom det er færre enn 3 deltakere som fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltakere skal delta på DAF-kurs i fylket som kursinstruktør og skal ha fullført DAF-instruktørkurs del 1.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Velkommen og bli kjent

Stikkord:

Velkommen på kurs, bli kjent og forventninger til kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan kan de eldste 4Here få mulighet til å utvikle seg gjennom 4H?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Erfaringsdeling fra egne kurs

Stikkord:

Hvordan gikk kursene deltakerne selv har holdt? Egenevaluering av egne kurs. Evaluering gitt til instruktørene fra deltakerne på kurs i fylket.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale i mindre grupper

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kursinstruktørens rolle

Stikkord:

Hvordan være en god rollemodell. Kort om forberedelser og grenser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og gruppearbeid.

Problemstillinger:

Hvordan få medlemmene gode i sitt styreverv?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Planlegging og metoder

Stikkord:

Den didaktiske diamant. Vise ulike måter å planlegge på. Hva er viktig å tenkte på i planlegging? Hv er viktig å tenke på i valg av arbeidsform og metode.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Presentasjon og taleteknikk

Stikkord:

Presentasjon og taleteknikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

6. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Samarbeid

Stikkord:

Teori om samarbeid

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon

Problemstillinger:

Teori om samerbeid i planlegging og under selve kurset. Hvordan få til et kurs på best mulig måte ved at mange har styringen?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avslutning og evaluering

Stikkord:

Hva har vi lært på kurset?

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale, forelesning og gruppearbeid

Litteratur/materiell for deltakerne:

Året rundt
Arbeids i klubbstyret
Møteboka
Kassaboka

Krav til lærer/instruktør:

Skal ha vært med å gjennomføre DAF-kurs eller lignende før og ha DAF-instruktørkurs del 1 og 2. Dessuten må læreren ha vært DAF-instruktør eller lignende før.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Året rundt
Arbeids i klubbstyret
Møteboka
Kassaboka

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering og skriftlig innlevering av plan for de enkelte kurs.