1337 Lage DAF-kurs

Godkjent for 8–12 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal settes i stand til å være instruktør til DAF-kurs i sitt fylke.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere som har fullført minst DAF-kursinstruktør del 1

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Velkommen og bli kjent

Stikkord:
Velkommen på kurs, bli kjent og forventninger til kurset

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid

Problemstillinger:
Hvordan kan de eldste 4Here få mulighet til å utvikle seg gjennom 4H?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Erfaringsdeling fra egne kurs

Stikkord:
Hvordan gikk kursene deltakerne selv har holdt? Egenevaluering av egne kurs. Evaluering gitt til instruktørene fra deltakerne på kurs i fylket.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale i mindre grupper

3. samling
TmL: 2
Tema:
Kursinstruktørens rolle

Stikkord:
Hvordan være en god rollemodell. Kort om forberedelser og grenser.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og gruppearbeid.

Problemstillinger:
Hvordan få medlemmene gode i sitt styreverv?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Planlegging og metoder

Stikkord:
Den didaktiske diamant. Vise ulike måter å planlegge på. Hva er viktig å tenkte på i planlegging? Hv er viktig å tenke på i valg av arbeidsform og metode.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

5. samling
TmL: 2
Tema:
Presentasjon og taleteknikk

Stikkord:
Presentasjon og taleteknikk

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

6. samling
TmL: 1
Tema:
Samarbeid

Stikkord:
Teori om samarbeid

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskusjon

Problemstillinger:
Teori om samerbeid i planlegging og under selve kurset. Hvordan få til et kurs på best mulig måte ved at mange har styringen?

7. samling
TmL: 2
Tema:
Avslutning og evaluering

Stikkord:
Hva har vi lært på kurset?

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale, forelesning og gruppearbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Året rundt
- Arbeids i klubbstyret
- Møteboka
- Kassaboka

For lærer/instruktør:
- Året rundt
- Arbeids i klubbstyret
- Møteboka
- Kassaboka

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Skal ha vært med å gjennomføre DAF-kurs eller lignende før og ha DAF-instruktørkurs del 1 og 2. Dessuten må læreren ha vært DAF-instruktør eller lignende før.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering og skriftlig innlevering av plan for de enkelte kurs.

Utfyllende opplysninger

Deltakere skal delta på DAF-kurs i fylket som kursinstruktør og skal ha fullført DAF-instruktørkurs del 1.