1336 Lydighet klasse 1 og 2

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Innlæring/perfeksjonering av øvelsene i klasse 1 og 2 programmet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

LP-utøvere som ønsker å konkurrere på høyere nivå med sin hund.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Teori/motivasjon/presisjon

Stikkord:
Gjennomgang av momentene i klasse 1 og 2. Hvordan øke hundens motivasjon for å utføre øvelsene, benytte riktig belønning. Hvordan lære inn/forbedre momentene i øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon/praktisk trening med instruktør

Problemstillinger:
Instruktøren tar opp aktuelle temaer, kursdeltakerene tar opp de spesifikke utfordringene de har med sin hund i øvelser i kl. 1 og 2 programmet.

2. samling
TmL: 6
Tema:
Presisjon/ gjennomgang av øvelser i kl. 1 og 2.

Stikkord:
Gjennomgang av øvelsenes hovedmomenter, hvordan trene inn disse riktig/forbedre øvelsene. Andre øvelser enn det man gikk igjennom på første samling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon/praktisk trening med instruktør.

Problemstillinger:
Kursdeltakerene tar opp spesifikke utfordringer de har med sin hund, andre øvelser enn på første samling. I løpet av helgen vil de fleste av øvelsene i kl. 1 og 2 være gjennomgått.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakerne sørger selv for å notere ned alle treningstips/veiledning som blir gitt i løpet av kurset.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utdannet instruktør som selv konkurrerer/har konkurrert på høyt nivå.