1335 Organisasjon- kvinnefokus

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Medarbeideropplæringen i Nordland Bonde- og Småbrukarlag skal føre til at organisasjonen utvikler seg videre gjennom dyktige og oppdaterte medarbeidere for å få best mulig påvirkningskraft innenfor organisasjonens formål.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i fylkeslag og lokallag

Innhold

1. samling
TmL: 1
TuL: 1
Tema:
Et spesielt fokus på kvinner i organisasjonen i anledning stemmerettsjubileet 2013.

Stikkord:
I 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Det gir anledning til å motivere kvinner i organisasjonen til å delta i organisasjonsarbeid og annet politisk arbeid.

Tillitsvalgte og andre skal få opplæring om viktigheten av at også kvinner deltar i organisasjonsarbeid og politisk arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hva kan organisasjonen gjøre for å aktivisere flere kvinner til styreverv og andre oppgaver?
 • Hvordan kan vi ha med kvinneperspektivet i de neste samlingene?

2. samling
TmL: 4
TuL: 4
Tema:
Opplæring i politisk påvirkning

Stikkord:

 • Forhandlingsteknikk – hvordan oppnå det du ønsker på organisasjonens vegne
 • Mediekunnskap – hvordan kontakte media, hvordan skrive debattinnlegg, kronikker og pressemeldinger
 • Nettverksbygging – hvordan bygge nettverk og hvordan gjøre nytte av et større nettverk
 • Lobbyvirksomhet – hvem skal du kontakte og hvorfor

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, faktaark og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Økt kunnskap om forhandlingsteknikk blandt tillitsvalgte kan gi organisasjonen bedre gjennomslagskraft.
 • Økt kunnskap om media vil gjøre flere tillitsvalgte synlige i media, det vil gi organisasjonen større påvirkningskraft.

Tillitsvalgte med et godt nettverk øker organisasjonenes handlingsrom.

Tillitsvalgte med kunnskap om lobbyvirksomhet vil øke organisasjonens påvirkningskraft.

3. samling
TmL: 2
TuL: 4
Tema:
Organisasjonsutvikling

Stikkord:
Nye tillitsvalgte og andre skal få opplæring i alle styrevervrollene, og gis kompetanse til å skjøtte sine oppgaver og videreutvikle organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, faktaark og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hva er de ulike styremedlemmenes oppgaver og utfordringer?
 • Hvordan representere organisasjonen i utvalg og råd?
 • Hvordan bygge gode team?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Faktaark tilpasset samlingen

For lærer/instruktør:

Lærer/foreleser tar selv stilling til hvilken litteratur de vil ha til støtte.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer/foreleser må ha inngående erfaring innen de moduler de skal forelese i.

Avsluttende prøve/eksamen

Kort muntlig evaluering etter samling 1 og 2. En mer grundig gruppeevaluering etter 3. samling.