1333 Partering av slakt

Godkjent for 8–16 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Kurset har som mål å gi deltakerne en teoretisk og praktisk innføring i behandling av slakt.
- Kurset tar for seg alle sider ved slakting, som; hygiene, redskap, oppbevaring, behandling og nedskjæring/oppdeling
- Kurset tar for seg ulike dyr og deltakerne lærer å gjenkjenne de ulike deler av dyret.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å vite mer om handtering og nedskjæring av slakt.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Presentasjon av kurset og opplegget.

Stikkord:
Teori.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning om oppdeling av slakt.
 • Presentasjon av nødvendig utstyr.
 • Gjenkjenning av deler av slaktet.
 • Gjenkjenning av stykningsdeler av slakt av lam, gris og storfe.

Problemstillinger:
Lære å bli kjent med hvordan et slakt av ulike dyreslag ser ut og hvor de enkelte stykningsdeler sitter.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Lam.

Stikkord:

 • Repetisjon av teori fra første samling.
 • Teori om hvordan opprettholde god hygiene.
 • Praktisk trening i nedskjæring av lam.
 • Teori om de ulike stykningsdeler og hva de er best egnet til.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning og repetisjon av 1. samling vedr. lam.
 • Praktisk bruk av kniven på et lammeslakt med individuell instruksjon fra lærer.

Problemstillinger:
Lære og se stykningsdelene på et lammeslakt og lære å bruke kniven.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Storfe.

Stikkord:

 • Repetisjon av teori.
 • Påminning om hygiene.
 • Praktisk trening i bruk av kniv og sag for oppdeling av storfe.
 • Teori om de ulike stykningsdeler og hva de er best egnet til.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning og repetisjon av 1. samling vedr.storfe.
 • Praktisk bruk av kniv og sag på et storfeslakt med individuell instruksjon fra lærer.

Problemstillinger:
Lære og se stykningsdelene på et storfeslakt og lære å bruke kniv og sag.

4. samling
TmL: 4
Tema:
Gris.

Stikkord:

 • Repetisjon av teori.
 • Påminning om hygiene.
 • Praktisk trening i bruk av kniv og sag for oppdeling av et griseslakt.
 • Teori om de ulike stykningsdeler og hva de er best egnet til.
 • Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Forelesning og repetisjon av 1. samling vedr. gris.
 • Praktisk bruk av kniv og sag på et griseslakt med individuell instruksjon fra lærer.

Problemstillinger:
Lære og se stykningsdelene på et griseslakt og lære å bruke kniv og sag.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Det er utarbeidet to hefter som inneholder teorien for kurset og som kursdeltakerne vil få. Heftene kan fås ved henvendelse til Studieforbundet natur og miljø.

For lærer/instruktør:
- Kursholder har lang praktisk erfaring fra slakting og nedskjæring.
- I tillegg finnes det mange eldre lærebøker om emnet.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kursholder er tidligere bonde og har drevet eget godkjent gardsslakteri og nedskjæringsbedrift.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal formidle kunnskaper og erfaringer vedrørende alternative måter å behandle slakt på. Dette var kunnskaper som var vanlig i de fleste husholdninger for en til to generasjoner siden, men som nå er ukjent for de aller fleste.
Kurset er med lærer/instruktør og går over 16 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.