1331 Opplæringsjakt rådyr

Mål:

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:
Innføring i biologi og adferd som har betydning for jaktutøvelsen
Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt

Målgruppe:

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker en kompetanseheving

Antall deltakere:

Ca 20 deltakere

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg ut over høsten men blir gjennomført på minimum 20 timer og tre jaktdager. Kurset foregår utendørs med både teori og praksis. Elevene får den teoretiske bakgrunnskunnskapen via muntlig undervisning ute. Videre er det praktisk jakt, og slakting etterpå. Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren.

1. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 0

Tema:

Teoretisk innledning og praktisk jakt

Stikkord:

Sikkerhet, Rådyrets liv og atferd, våpenloven, postplassering, området generelt, jakt med og uten hund, kommunikasjon og kart. Slakting

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med lederteamet, praktisk jakt med og uten hund.

Problemstillinger:

Viktig å ivareta sikkerhet med så mange uerfarne jegere. Ingen ammo i våpen før du er på post. Signalfarget caps eller klær. Kommunikasjon med alle.

2. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 0

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Vi jakter med og uten hund
Slakting

Arbeidsform og gjennomføring:

Følge med instruktør og på post

Problemstillinger:

Viktig å ivareta sikkerhet med så mange uerfarne jegere. Ingen ammo i våpen før du er påpost. Signalfarget caps eller klær. Kommunikasjon med alle.

3. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer: 0

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Jakt med og uten hund
Slakting

Arbeidsform og gjennomføring:

Følge med instruktør og på post.

Problemstillinger:

Viktig å ivareta sikkerhet med så mange uerfarne jegere. Ingen ammo i våpen før du er påpost. Signalfarget caps eller klær. Kommunikasjon med alle.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Jakthunder, våpen og amminusjon, jaktetikk, rådyrlitteratur.

Krav til lærer/instruktør:

Jegerprøveinstruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Jakthunder, våpen og amminusjon, jaktetikk, rådyrlitteratur.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema i forreningen