1330 Sporkurs innlæring nybegynner, helg

Godkjent for 4–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få basiskunnskap rundt det å bruke hunden til nesearbeid (spor). Hundefører skal lære å bruke forskjellige typer påvirkning (godbiter, leker osv) for å få hunden til å følge et spor oppgått av mennesker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å bruke hunden sin til forskjellige typer sporarbeid.

Innhold

1. samling
TmL: 3, TuL: 0
Tema: Teorikveld. Dette gjennomføres på fredag ettermiddag i klubbens lokaler.
Stikkord: Vi går gjennom litt teori rundt hundens evne til å bruke nesen i forskjellige typer søk. Vi diskuterer forskjellige motivasjonsfaktorer og belønningsformer. Vi ser på faktorer som værtyper, temperatur, vind/drift og andre faktorer som berører hundens evne til å følge sporet. Vi forklarer litt om hvordan et spor legges, og snakker litt om lengde på sporet, terreng og andre emner relatert til utlegging av sporet og forskjellige typer underlag. Vi snakker litt om hva som gjør at hundene blir så utrolig slitne av å gå spor i forhold til andre aktiviteter vi bedriver med hundene våre.
Arbeidsform og gjennomføring: Forelesning og forklaringer på whiteboard. Diskusjon og spørsmål.
Problemstillinger: Motivasjon, "jaktlyst"

2. samling
TmL: 6, TuL: 0
Tema: praksisdag, lørdag. Gjennomføres ute i skog og annet egnet sporterreng.
Stikkord: Vi viser hvordan man legger spor, og hvordan man benytter seg av belønningsformer "i sporet". Det jobbes med en og en ekvipasje, og de resterende deltakerne skal være med og se på hver enkelt ekvipasje når de går sporene da dette er veldig lærerikt.
Arbeidsform og gjennomføring: Gjennomføringen skjer ved at vi viser praktisk, og følger hver enkelt ekvipasje.

3. samling
TmL: 6, TuL: 0
Tema: praksisdag, søndag. Gjennomføres ute i skog og annet egnet sporterreng.
Stikkord: Vi fortsetter fra lørdag, og legger flere spor. Denne dagen utvides lengden, og vi øker utfordringene for hunden med bl.a. lengde, vinkler og forskjellige typer underlag.
Arbeidsform og gjennomføring: Gjennomføringen skjer ved at vi viser praktisk, og følger hver enkelt ekvipasje.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Notater, forslag til støttelitteratur (samme to bøker som er støttelitteratur for instruktør)
"Spårhunden og lukterna" av Lars Fält, Jens Karlsson, Jessica Åberg, Tobias Gustavsson. ISBN 9789163383236 "Drivkraft och motivation" av Anders Hallgren. ISBN 91-85636-00-6

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gjennomført sporkurs hos godkjent instruktør og vært med på minimum 5 sportreninger i regi av lokal klubb.