1329 Agility kl 1 - konkurranse

Godkjent for 4–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opprettholde kl 1 nivået til deltakerne slik at de kan videreutvikle ekvipasjen til kl 2 nivå

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle deltakere som trener agility, som er iferd med å starte i konkurranser eller har startet (må ha gått nybegynnerkurs og videregående kurs og deltatt på videregåendetrening)

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Klasse 2 bane, trening av deltakernes ferdigheter for å heve nivået på ekvipasje til kl 2
Stikkord:
Hinderdiskriminering (tunnel/felt, motsatt tunnelinngang, bakbytter, framforbytter, slalominnganger)

Arbeidsform og gjennomføring:
Sette opp en klasse 2 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:
Hvordan velge riktig handling (ref stikkordene ovenfor)?\ Viktig del av kurset er at alle deltagere er med på diskusjon sammen med instruktør, for å kartlegge muligheter for best mulige løsninger og for å kunne kartlegge hva feil valg i handling fører til

2. samling
TmL: 6
Tema:
Klasse 1 bane

Stikkord:
Hindersikkerhet, fremadsending, jobbe nært hunden/jobbe langt ifra hunden

Arbeidsform og gjennomføring:
Sette opp en kl 1 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:
Hva er ekvipasjens sterke og svake side ift enkelthinderene? Konkrete arb.oppgaver for å utvikle ekvipasjen videre etter endt kurs.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer må ha trinn 2 utdanning, ha deltatt i kl 2 m/egen hund eller være aktiv dommer

Utfyllende opplysninger

Minimum timer som må gjennomføres: 12 t. Maksimum antall timer: 20 t\ Kurset kan gjennomføres på 2 måter: Helgesamling, 2 x 6 t eller for en periode hvor treningene er delt opp i færre timer (min.2 t pr gang)