1328 Agility-konkurranse kl 3 helg

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeier med ekvipasje erfaring i mesterskapsbaner og få frem svake sider som må utvikles.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle ekvipasjer som konkurrerer i kl 2 (med god erfaring)og kl 3 ekvipasjer.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Mesterskapsbaner (feks hente baner fra Norgesmesterskap, Nordisk Mesterskap, VM for å nevne noen)

Stikkord:
Handlingsvalg, hundens linje, effektiv tidforbruk for den enkelte løsning

Arbeidsform og gjennomføring:
Sette opp hel bane og jobbe den i deler før man avslutter med å fullføre hele

Problemstillinger:
Ulike handlingsvalg representeres gjerne ved at ulike valg har en handlingsløsning i gitte situasjoner, som de velger. Hva er typisk norsk? Hva er trenden i andre land?

2. samling
TmL: 6
Tema:
Kl 3 bane

Stikkord:
Handlingsvalg, hundens linje, effektiv tidforbruk for den enkelte løsning

Arbeidsform og gjennomføring:
Sette opp en klasse 3 bane, gå hele banen. Deretter en gruppediskusjon for hver del med alternative løsninger. Tidtaking av den enkelte ekvipasje ift ulike løsninger

Problemstillinger:
Handlingsvalg. Hva utgjør ett valg av handling tidsmessig?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere: Studere film fra årets mesterskap.

Lærere: Studere film fra årets mesterskap og studere baner til mesterskapsdommere (de sist og de som kommer fremover).

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Trinn 2 / trinn 3 autorisasjon\ Må være/ha vært aktiv utøver i klasse 3.

Utfyllende opplysninger

Minimum timer som må gjennomføres: 12 t
Maksimum antall timer: 20 t

Kurset kan gjennomføres på 2 måter: Helgesamling, 2 x 6 t eller for en periode hvor treningene er delt opp i færre timer (min.2 t pr gang).