1327 Agility-konkurranse kl 2 helg

Godkjent for 6–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskap slik at de kan opprettholde kl 2 nivå på ekvipasjen og videreutvikle den til kl 3 nivå

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle ekvipasjer som konkurrer i kl 1 (med god erfaring) og kl 2

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Klasse 3 bane, opplæring av ferdigheter for å heve nivået på ekvipasjen til kl 3

Stikkord:
Hinderdiskriminering, slalominnganger, utvikle timing for ulike handlingsvalg, jobbe tett på hunden

Arbeidsform og gjennomføring:
Sette opp en klasse 3 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:
Hvordan velge riktig handling (ref stikkordene ovenfor)? Viktig del av kurset er at alle deltagere er med på diskusjon sammen med instruktør, for å kartlegge muligheter for best mulige løsninger og for å kunne kartlegge hva feil valg i handling fører til

2. samling
TmL: 6
Tema:
Klasse 2 bane, opplæring av ferdigheter som trengs på konkurransebaner i dagens kl 2

Stikkord:
Hinderdiskriminering (tunnel/felt), motsatt tunnelinngang, bakbytter, framforbytter, slalominnganger

Arbeidsform og gjennomføring:
Sette opp en kl 2 bane, dele opp i mindre kombinasjoner

Problemstillinger:
Hva er ekvipasjens sterke og svake side ift enkelthinderene iht nivået i kl 2. Konkrete arb.oppgaver spesifiseres for ekvipasjen med tanke på å utvikle ekvipasjen i videre trening etter endt kurs.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må være min. trinn 2 og ha deltatt i klasse 3 med egen hund eller være aktiv dommer

Utfyllende opplysninger

Minimum timer som må gjennomføres: 12 t\ Maksimum antall timer: 20 t\ Kurset kan gjennomføres på 2 måter: Helgesamling, 2 x 6 t eller for en periode hvor treningene er delt opp i færre timer (min.2 t pr gang)