132 Lagsbigårder - studietur

Godkjent for 15-25 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltagerne kunnskap om hvordan lagsbigårder opprettes, driftes og finansieres:
* Lære om hvorfor vi trenger en lagsbigård? Hva kan den brukes til: kurs, opplæring, demonstrasjoner, informasjonsdager, publikumsdager, produksjon av avleggere.
* Lære om hvilke krav vi bør stille til en god lagsbigårdslokalitet
* Lære om bruk av lokaler i lagsbigården, fordeler og ulemper
* Eie eller leie, fordeler og ulemper
* Lær om ulike løsninger for å drifte lagsbigården: frivillige, kursdeltagere, innleid birøkter. Lær om ulike ordninger for betaling. Administrasjon.
* Ulike finansieringsordninger og hvordan man søker. Fond, legat og stiftelser. Lære om hjvordan vi får driftsinntekter: salg av honning, avleggere, kurs osv.
* Lære om gode rutiner i lagsbigården: drift av kuber, hygiene, sykdomsforebygging og –behandling, HMS.

Målgruppe og forkunnskaper

Ansvarlige for lagsbigårder. Tillistsvalgte i lag som ønsker å starte lagsbigårder.

Kursinnhold

 • Hva kan lagsbigården brukes til?
 • Hvordan opprette en lagsbigård
 • Hvordan inspirere og motivere tillitsvalgte og medlemmer til å drifte en lagsbigård
 • Lagsbigården som kursarena
 • Produksjon av avleggere i lagsbigården
 • Demonstrasjoner i lagsbigården
 • Hygiene, sykdomsforebygging og behandling
 • Hva er en informasjonsbigård og hvordan kan denne brukes?
 • Hvilke opplevelser kan vi gi ikke-birøktere i en lagsbigård?

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon

En studiereise til ulike lagsbigårder. Forelesninger og demonstrasjoner hos de ulike vi besøker. Gruppediskusjoner mellom besøkene og underveis.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Har erfaring i opprettelse og drift av lagsbigård, informasjonsbigård eller lignende.

Læringsressurser

Tidsskrift for Biavls temahefte: Skolebigården

Kvalifiserende/test/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.