132 Lagsbigårder - studietur

Godkjent for 15–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne kunnskap om hvordan lagsbigårder opprettes, driftes og finansieres:

 • Lære om hvorfor vi trenger en lagsbigård? Hva kan den brukes til: kurs, opplæring, demonstrasjoner, informasjonsdager, publikumsdager, produksjon av avleggere.
 • Lære om hvilke krav vi bør stille til en god lagsbigårdslokalitet
 • Lære om bruk av lokaler i lagsbigården, fordeler og ulemper
 • Eie eller leie, fordeler og ulemper
 • Lær om ulike løsninger for å drifte lagsbigården: frivillige, kursdeltagere, innleid birøkter. Lær om ulike ordninger for betaling. Administrasjon.
 • Ulike finansieringsordninger og hvordan man søker. Fond, legat og stiftelser. Lære om hvordan vi får driftsinntekter: salg av honning, avleggere, kurs osv.
 • Lære om gode rutiner i lagsbigården: drift av kuber, hygiene, sykdomsforebygging og –behandling, HMS.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ansvarlige for lagsbigårder. Tillistsvalgte i lag som ønsker å starte lagsbigårder.

Innhold

 • Hva kan lagsbigården brukes til?
 • Hvordan opprette en lagsbigård
 • Hvordan inspirere og motivere tillitsvalgte og medlemmer til å drifte en lagsbigård
 • Lagsbigården som kursarena
 • Produksjon av avleggere i lagsbigården
 • Demonstrasjoner i lagsbigården
 • Hygiene, sykdomsforebygging og behandling
 • Hva er en informasjonsbigård og hvordan kan denne brukes?
 • Hvilke opplevelser kan vi gi ikke-birøktere i en lagsbigård?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Tidsskrift for Biavls temahefte: Skolebigården

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
En studiereise til ulike lagsbigårder. Forelesninger og demonstrasjoner hos de ulike vi besøker. Gruppediskusjoner mellom besøkene og underveis.

Krav til lærer/instruktør

Har erfaring i opprettelse og drift av lagsbigård, informasjonsbigård eller lignende.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.