1319 4H Matskoleinstruktør

Mål:

Deltakerne på prosjektkurset skal bli kjent med 4H Matskole, og lærer å arrangere 4H Matskole i egen klubb eller lokalmiljø.

Målgruppe:

Seniorer i 4H-klubber

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er et prosjektkurs hvor deltakerne blir kjent med 4H Matskole, og lærer å arrangere 4H Matskole i egen klubb eller lokalmiljø.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hva er 4H Matskole?

Stikkord:

4H Matskole som seniorprosjekt, mathygiene og nøkkelråd for kosten

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori i klasserom og studietur i butikk

Problemstillinger:

Renhold og hygiene i matlaging, og hvilken mat er sunn?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk matlaging

Stikkord:

Bålmat, rask mat, bakst, middag

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk matlaging på skolekjøkken og på bål.

Problemstillinger:

Hvilken mat bør man lage med deltakere på 10-12 år? Hvordan gjøre gjennomføringen av 4H Matskole sånn at både deltakere og instruktører får en god opplevelse?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvordan planlegge og gjennomføre en 4H Matskole?

Stikkord:

Planlegging, økonomi, påmelding, tidspunkt, sted, meny

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og dialog i klasserom

Problemstillinger:

Hva er lurt å huske på ved planlegging av 4H Matskole

Litteratur/materiell for deltakerne:

Prosjekthefte utarbeidet av 4H Nordland, nettsider nevnt i prosjektheftet.

Krav til lærer/instruktør:

Har arrangert 4H Matskole, og gjennomført DAF-instruktørkurs 1.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Prosjekthefte utarbeidet av 4H Nordland og nettsider om mat og matlaging.

Opplegg for evaluering:

Evaluering med deltakerne og instruktørene