1319 4H Matskoleinstruktør

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne på prosjektkurset skal bli kjent med 4H Matskole, og lærer å arrangere 4H Matskole i egen klubb eller lokalmiljø.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Seniorer i 4H-klubber

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Hva er 4H Matskole?

Stikkord:
4H Matskole som seniorprosjekt, mathygiene og nøkkelråd for kosten

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori i klasserom og studietur i butikk

Problemstillinger:
Renhold og hygiene i matlaging, og hvilken mat er sunn?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk matlaging

Stikkord:
Bålmat, rask mat, bakst, middag

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk matlaging på skolekjøkken og på bål.

Problemstillinger:
Hvilken mat bør man lage med deltakere på 10-12 år? Hvordan gjøre gjennomføringen av 4H Matskole sånn at både deltakere og instruktører får en god opplevelse?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Hvordan planlegge og gjennomføre en 4H Matskole?

Stikkord:
Planlegging, økonomi, påmelding, tidspunkt, sted, meny

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og dialog i klasserom

Problemstillinger:
Hva er lurt å huske på ved planlegging av 4H Matskole

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Prosjekthefte utarbeidet av 4H Nordland, nettsider nevnt i prosjektheftet.

For lærer/instruktør:
- Prosjekthefte utarbeidet av 4H Nordland og nettsider om mat og matlaging.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Har arrangert 4H Matskole, og gjennomført DAF-instruktørkurs 1.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering med deltakerne og instruktørene

Utfyllende opplysninger

Kurset er et prosjektkurs hvor deltakerne blir kjent med 4H Matskole, og lærer å arrangere 4H Matskole i egen klubb eller lokalmiljø.