1318 Kreativ saum

Mål:

Lære å bruke ei symaskin.
Lære om ulike materialar som blir brukt for å lage stoff og tråd.
Lære å sette i glidelås, sy knapphol og sy ulike teknikkar.
Lære å lage dekorative detaljar med saum.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 14-18 år som har lyst til å lære å bruke symaskin.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieringen er tenkt brukt saman med 4H-prosjektet "Kreativ saum".
Ein del faste postar bør vere med på alle møta:
-drøfting av programmet for møtet
-repetisjon av stoff frå førre møte
-drøfting/vurdering av arbeid gjort mellom møta
-gjennomgang av nytt stoff
-praktisk arbeid og samtale om dette
-klubbaktivitetar/demonstrasjonar. Fordel desse slik at alle får prøve seg, gjerne fleire saman
-planlegging og fordeling av arbeidsoppgåver til neste møte.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Bli kjent med symaskina di.

Stikkord:

Lag ein plan for korleis de vil jobbe i lag og når de vil ha møte.
Bli kjent med symaskina di

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon, samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:

Til dette møtet er det lurt å ha med instruksjonsboka for symaskina di.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Verdt å vite om ulike materialer

Stikkord:

Bli kjend med ulike materialar det blir laga stoff og tråd av.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:

Finn ut kva som egnar seg best til ulike produkt de vil lage.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Ulike syteknikkar

Stikkord:

Syteknikkar

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:

Lær å sette i glidelås, sy knapphol og sy ulike teknikkar.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Dekorative detaljar

Stikkord:

Lage dekorative detaljar med saum.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:

Pynt og ”piff opp” det de har laga med detaljar. Ta med knappar, strikk, perler, ulltråd, tøymaling – og pynt i veg! De skal og sjå korleis de kan lage dekorative detaljar med saum.

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-prosjektheftet "Kreativ saum"
Bibliotek
Nettsidar
Stoff- og quiltebutikkar
Husflidslag