1318 Kreativ saum

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære å bruke ei symaskin.
 • Lære om ulike materialar som blir brukt for å lage stoff og tråd.
 • Lære å sette i glidelås, sy knapphol og sy ulike teknikkar.
 • Lære å lage dekorative detaljar med saum.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 14-18 år som har lyst til å lære å bruke symaskin.

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Bli kjent med symaskina di.

Stikkord:

 • Lag ein plan for korleis de vil jobbe i lag og når de vil ha møte.
 • Bli kjent med symaskina di

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskusjon, samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:
Til dette møtet er det lurt å ha med instruksjonsboka for symaskina di.

2. samling
TuL: 3
Tema:
Verdt å vite om ulike materialer

Stikkord:
Bli kjend med ulike materialar det blir laga stoff og tråd av.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:
Finn ut kva som egnar seg best til ulike produkt de vil lage.

3. samling
TuL: 3
Tema:
Ulike syteknikkar

Stikkord:
Syteknikkar

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:
Lær å sette i glidelås, sy knapphol og sy ulike teknikkar.

4. samling
TuL: 3
Tema:
Dekorative detaljar

Stikkord:
Lage dekorative detaljar med saum.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale og praktisk øving.

Problemstillinger:

 • Pynt og ”piff opp” det de har laga med detaljar.
 • Ta med knappar, strikk, perler, ulltråd, tøymaling – og pynt i veg!
 • De skal og sjå korleis de kan lage dekorative detaljar med saum.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • 4H-prosjektheftet "Kreativ saum"
 • Bibliotek
 • Nettsidar
 • Stoff- og quiltebutikkar
 • Husflidslag

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

 • Studieringen er tenkt brukt saman med 4H-prosjektet "Kreativ saum".
 • Ein del faste postar bør vere med på alle møta:
  -drøfting av programmet for møtet
  -repetisjon av stoff frå førre møte
  -drøfting/vurdering av arbeid gjort mellom møta
  -gjennomgang av nytt stoff
  -praktisk arbeid og samtale om dette
  -klubbaktivitetar/demonstrasjonar.
 • Fordel desse slik at alle får prøve seg, gjerne fleire saman
  -planlegging og fordeling av arbeidsoppgåver til neste møte.