1313 Oppdatering - ringsekretær

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi ringsekretærene oppdatering i utstillings-, championat-,agility- og lydighetsreglene samt praktiske forhold rundt funksjonene som ringsekretær.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ringsekretærer

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Innledning - kort punktvis orientering om endringer i regelverket

Stikkord:

 • Utstillingsregler, championatreglene
 • Lydighetsregler og agilityregler

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:
Hva har blitt endret i de nye reglene?

2. samling
TmL: 2
Tema:

 • Detaljert gjennomgang av utstillingsreglene 
 • regler for valpeshow

Stikkord:

 • Generell gjennomgang av regelverket med spesielt fokus på endringer.
 • Praktiske forhold rundt ulike pkt. i regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

 • Hvordan håndheve regelverket på en praktisk og fornuftig måte?
 • Konsekvenser for ringsekretær praktisk utførelse av ringsekretæroppgaven

3. samling
TmL: 2
Tema:
Detaljert gjennomgang av championatreglene

Stikkord:

 • Generell gjennomgang av regelverket med spesielt fokus på endringer.
 • Praktiske forhold rundt ulike pkt. i regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

 • Hvordan håndheve regelverket på en praktisk og fornuftig måte?
 • Konsekvenser for ringsekretær praktisk utførelse av ringsekretæroppgaven

4. samling
TmL: 1
Tema:
Detaljert gjennomgang av agility- og lydighetsreglene

Stikkord:

 • Generell gjennomgang av regelverket med spesielt fokus på endringer.
 • Praktiske forhold rundt ulike pkt. i regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

 • Hvordan håndheve regelverket på en praktisk og fornuftig måte?
 • Konsekvenser for ringsekretær praktisk utførelse av ringsekretæroppgaven

5. samling
TmL: 2
Tema:
Praktiske forhold rundt funksjonen som ringsekretær på utstilling (eksteriør, lydighet og agility)

Stikkord:

 • Før utstillingen: oppdatering i regelverket, informasjon fra arrangør, reise til/fra utstillingen
 • Under utstillingen: utstyr i ringen, elev/aspiranter i ringen, gjennomføring av finaler, måling av raser
 • Etter utstillingen: tilbakemelding til arrangør

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning / diskusjon med deltakerne

Problemstillinger:

 • Mangelfull informasjon fra arrangør
 • Mangelfull tilrettelegging på utstillingen
 • Bidra til at arrangører får avholdt arrangementet på en god måte

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Utstillings-, championat-, agility-, lydighet- og valpeshowregler utarbeidet av NKK.

For lærer/instruktør:

 • Relevant informasjon/publikasjoner utgitt av FCI (Fédération Cynologique International),
 • NKU (Nordisk Kennel Union),
 • NKK (Norsk Kennel Klub),
 • AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening) 
 • ARF (Autorisert ringpersonells Forening)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Autorisert ringsekretær med lang erfaring som ringsekretær på internasjonale og nasjonale utstillinger og som har veldig god kunnskap om regelverket og praktisk utøvelse av ringsekretærfunksjonen.