1313 Oppdatering - ringsekretær

Mål:

Gi ringsekretærene oppdatering i utstillings-, championat-,agility- og lydighetsreglene samt praktiske forhold rundt funksjonene som ringsekretær.

Målgruppe:

Ringsekretærer

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurs

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Innledning - kort punktvis orientering om endringer i regelverket

Stikkord:

Utstillingsregler, championatreglene
Lydighetsregler og agilityregler

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

Hva har blitt endret i de nye reglene?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Detaljert gjennomgang av utstillingsreglene / regler for valpeshow

Stikkord:

Generell gjennomgang av regelverket med spesielt fokus på endringer.
Praktiske forhold rundt ulike pkt. i regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

Hvordan håndheve regelverket på en praktisk og fornuftig måte?
Konsekvenser for ringsekretær praktisk utførelse av ringsekretæroppgaven

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Detaljert gjennomgang av championatreglene

Stikkord:

Generell gjennomgang av regelverket med spesielt fokus på endringer.
Praktiske forhold rundt ulike pkt. i regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

Hvordan håndheve regelverket på en praktisk og fornuftig måte?
Konsekvenser for ringsekretær praktisk utførelse av ringsekretæroppgaven

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Detaljert gjennomgang av agility- og lydighetsreglene

Stikkord:

Generell gjennomgang av regelverket med spesielt fokus på endringer.
Praktiske forhold rundt ulike pkt. i regelverket.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning i plenum med spørsmål fra deltakerne

Problemstillinger:

Hvordan håndheve regelverket på en praktisk og fornuftig måte?
Konsekvenser for ringsekretær praktisk utførelse av ringsekretæroppgaven

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praktiske forhold rundt funksjonen som ringsekretær på utstilling (eksteriør, lydighet og agility)

Stikkord:

Før utstillingen: oppdatering i regelverket, informasjon fra arrangør, reise til/fra utstillingen
Under utstillingen: utstyr i ringen, elev/aspiranter i ringen, gjennomføring av finaler, måling av raser
Etter utstillingen: tilbakemelding til arrangør

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning / diskusjon med deltakerne

Problemstillinger:

Mangelfull informasjon fra arrangør
Mangelfull tilrettelegging på utstillingen
Bidra til at arrangører får avholdt arrangementet på en god måte

Litteratur/materiell for deltakerne:

Utstillings-, championat-, agility-, lydighet- og valpeshowregler utarbeidet av NKK.

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert ringsekretær med lang erfaring som ringsekretær på internasjonale og nasjonale utstillinger og som har veldig god kunnskap om regelverket og praktisk utøvelse av ringsekretærfunksjonen.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Relevant informasjon/publikasjoner utgitt av FCI (Fédération Cynologique International), NKU (Nordisk Kennel Union), NKK (Norsk Kennel Klub), AHF (Autoriserte Hundedommeres Forening) og ARF (Autorisert ringpersonells Forening)

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema som gjennomgås og følges opp.