1311 Brygging av maltøl

Mål:

Teoretisk og praktisk kunnskap som er nødvendig for å kunne brygge sitt eget øl etter gamle tradisjoner

Målgruppe:

Fortrinsvis medlemmere i Hjartdal Bonde og Småbrukarlag, men kurset er åpent for alle som er interessert i maltbrygging

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Brygging foregår over en hel dag.
Etter ca 14 dager er der omstikking og tapping på flasker (plass til max 6 deltakere i bryggerkjelder hos læreren)

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

1)Teori : En gjennomgang av bryggeprosessen. Spiring av bløtlagt bygg og tørkeproses. Utstyr. Ingredienser. Renslighet.
2)Brygging

Stikkord:

Mesking og få omdanne stivelse til sukker - vørteren, å få vasket sukkeret ut i væske -koke vørter med humle - smak og tilsetninger - gjæring - siling - kjøling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Læring gjennom praktisk arbeid med lærer som assistent og veileder.

Problemstillinger:

Sammensetting av bryggeutstyr. Blandingsforhold.
Uttrekking og koking av vørterekstrakt.
Hvordan er fremgangsmåten for å få den riktige smaken slik at det blir øl?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Omstikking. Tapping på flasker. Prøvesmaking.

Stikkord:

Sukkernivå - ettergjæring - kullsyre - lagring

Arbeidsform og gjennomføring:

Undervisning gjennom praktisk arbeid.

Problemstillinger:

Når og hvordan stoppes gjæring+
Hvordan få naturlig kullsyre - ettergjæring på flaske?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Oppskrifter og relevant litteratur om ølbrygging. Medbringer selv glassflasker og korker til eget øl.

Krav til lærer/instruktør:

Mye erfaring med ølbrygging og god kjennskap til utstyr, prosesser og forskjellige smaker samt ølsorter.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Relevant litteratur for ølsorter og brygging

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering etter siste samling