1311 Brygging av maltøl

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Teoretisk og praktisk kunnskap som er nødvendig for å kunne brygge sitt eget øl etter gamle tradisjoner

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fortrinsvis medlemmere i Hjartdal Bonde og Småbrukarlag, men kurset er åpent for alle som er interessert i maltbrygging

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:

 1. Teori : En gjennomgang av bryggeprosessen. Spiring av bløtlagt bygg og tørkeproses. Utstyr. Ingredienser. Renslighet.
 2. Brygging

Stikkord:
Mesking og få omdanne stivelse til sukker - vørteren, å få vasket sukkeret ut i væske -koke vørter med humle - smak og tilsetninger - gjæring - siling - kjøling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Læring gjennom praktisk arbeid med lærer som assistent og veileder.

Problemstillinger:

 • Sammensetting av bryggeutstyr. Blandingsforhold.
 • Uttrekking og koking av vørterekstrakt.
 • Hvordan er fremgangsmåten for å få den riktige smaken slik at det blir øl?

2. samling
TmL: 4
Tema:

 • Omstikking.
 • Tapping på flasker.Prøvesmaking.

Stikkord:
Sukkernivå - ettergjæring - kullsyre - lagring

Arbeidsform og gjennomføring:
Undervisning gjennom praktisk arbeid.

Problemstillinger:

 • Når og hvordan stoppes gjæring?
 • Hvordan få naturlig kullsyre - ettergjæring på flaske?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Oppskrifter og relevant litteratur om ølbrygging.
 • Medbringer selv glassflasker og korker til eget øl.

For lærer/instrukt

 • Relevant litteratur for ølsorter og brygging

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Mye erfaring med ølbrygging og god kjennskap til utstyr, prosesser og forskjellige smaker samt ølsorter.

Avsluttende prøve/eksamen

Felles evaluering etter siste samling

Utfyllende opplysninger

Brygging foregår over en hel dag.

Etter ca 14 dager er der omstikking og tapping på flasker (plass til max 6 deltakere i bryggerkjelder hos læreren)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.