1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs

Mål:

Lære hundeførere i Norske Redningshunder å ta vare på seg selv og ta seg fram i ukjent terreng, bruke samband, kle seg etter forholdene og forstå betydningenen av veskeinntak og riktig ernæring under fysisk aktivitet.

Målgruppe:

Hundefører i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden og seg selv i redningstjenesten, sommer og vinter. Før man kan delta på utmarsjen må teorien i grunkurset være bestått.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er et kurs som kommer i tilleg til selve grunnkurset ( studieplan 1152 NRH Grunnkurs - teoretisk del)

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Utmarsj med orientering, sambandstrening og etablering av bivuakk

Stikkord:

Utmarsj til bivuakk ca 5 km. Valg av bivuakkmområde. Etablering av bivuakk.
Enkeltvis orientering og lagvis orientering under utmarsjen.
Bruk av Samband under utmarsjen.
Vurdering av riktig bekledning, utstyr, førsthjelpsutstyr , ernæring , vesketilførsel

Arbeidsform og gjennomføring:

Pratktisk trening med veiledning.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Rydding av bivuakkområde , Utmarsj med orientering. Sambandstrening og evaluering.

Stikkord:

Utmarsj fra bivuakk ca 5 km.
Enkeltvis og lagvis orientering under utmarsjen.
Bruk av samband under utmarsjen

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening. med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Godkjenningsprogram Grunnkurs Norske Redningshunder og kompendier fra grunnkursets teoridel.
Utstyr, mat og bekledning for å ta seg fram og oppholde seg utendørs i skog/fjell i et døgn.

Krav til lærer/instruktør:

Veiledere under utmarsjen skal være godkjente instrutører eller hundeførere/tidligere hundeførere i Norske Redningshunder

Opplegg for evaluering:

Det er veileder på den enkelte gruppe som sammem med kursleder avgjør om eleven har bestått.
De blir oppdelt i 3 grupper med hver sin veileder.
Følgende kriterieer skal legges til grunn for vurderingen:
Elevens holdnigner til sikkerhet, herunder evne og vilje til å ta vare på seg selv og sine lagkamerater.
Elevens ferdigheter innenfor orientering og samband- praktisk bruk av innholdet i den teoretiske delen.