1310 Redningshund - Utmarsj - Grunnkurs

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære hundeførere i Norske Redningshunder å ta vare på seg selv og ta seg fram i ukjent terreng, bruke samband, kle seg etter forholdene og forstå betydningene av væskeinntak og riktig ernæring under fysisk aktivitet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundefører i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden og seg selv i redningstjenesten, sommer og vinter. Før man kan delta på utmarsjen må teorien i grunnkurset være bestått.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Utmarsj med orientering, sambandstrening og etablering av bivuakk

Stikkord:
Utmarsj til bivuakk ca 5 km. Valg av bivuakkmområde. Etablering av bivuakk.\ Enkeltvis orientering og lagvis orientering under utmarsjen.\ Bruk av Samband under utmarsjen.\ Vurdering av riktig bekledning, utstyr, førsthjelpsutstyr , ernæring , vesketilførsel

Arbeidsform og gjennomføring:
Pratktisk trening med veiledning.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Rydding av bivuakkområde , Utmarsj med orientering. Sambandstrening og evaluering.

Stikkord:
Utmarsj fra bivuakk ca 5 km.\ Enkeltvis og lagvis orientering under utmarsjen.\ Bruk av samband under utmarsjen

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening. med veiledning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogram Grunnkurs Norske Redningshunder og kompendier fra grunnkursets teoridel.\ Utstyr, mat og bekledning for å ta seg fram og oppholde seg utendørs i skog/fjell i et døgn.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Veiledere under utmarsjen skal være godkjente instruktører eller hundeførere/tidligere hundeførere i Norske Redningshunder.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er veileder på den enkelte gruppe som samme med kursleder avgjør om eleven har bestått.
De blir oppdelt i 3 grupper med hver sin veileder.

Følgende kriterier skal legges til grunn for vurderingen:
- Elevens holdninger til sikkerhet, herunder evne og vilje til å ta vare på seg selv og sine lagkamerater.
- Elevens ferdigheter innenfor orientering og samband- praktisk bruk av innholdet i den teoretiske delen.

Utfyllende opplysninger

Dette er et kurs som kommer i tillegg til selve grunnkurset ( studieplan 1152 NRH Grunnkurs - teoretisk del).