1307 Terapihest-fysisk egenskp. og trening

Godkjent for 8–14 timer  |  8–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Valg, trening og vedlikehold av terapihesten.
  • Man skal lære hvorfor hestens kropp fungerer som den gjør og hva man kan gjøre for at hesten skal holde seg frisk og trives i terapiarbeid

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltagere over 18 år som jobber med eller ønsker å jobbe med hest i terapeutisk sammenheng.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Hesten og trenerens fysiske forutsetninger for å gjøre en god jobb og holde seg friske

Stikkord:
Muskler, holdning, kroppskontroll

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser

Problemstillinger:
Hvilke egenskaper gjør hesten terapeutisk?

2. samling
TmL: 6
Tema:
Valg, evaluering, bakkearbeid

Stikkord:
Utstyr, treningsprinsipper, hva er viktig i hestens eksteriør? Hvorfor arbeide for hånd og longering?

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, praktiske øvelser

Problemstillinger:
Hvordan velge hest med riktige fysiske forutsetninger og hvordan trene og vedlikeholde den?

3. samling
TmL: 5
Tema:
Øvelser for å styrke hesten under rytter. Den gamle hesten.

Stikkord:
Hvor mye trening trengs? Hvordan trener men?

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, praktiske øvelser

Problemstillinger:
Hvordan hjelper man hesten til å bruke kroppen på riktig måte?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • NRYF rettningslinjer for dressur.
  • Alois Podhajsky: The complete training for horse and rider.
  • Eget kurskompendie.

For lærer/instruktør:

  • NRYF rettningslinjer for dressur.
  • Alois Podhajsky: The complete training for horse and rider.
  • Eget kurskompendie.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha allsidig kunnskap om hestens måte å lære og reagere på, treningsmetoder, muskelsetting og underliggende teori. Forskjellige typer hest og egnet utstyr må være tilgjengelig.

Avsluttende prøve/eksamen

Oppsumering av kurset på siste samling og evaluering på eget skjema

Utfyllende opplysninger

Teori om hesten og menneskets funksjon/væremåte leder til praktiske øvelser som understøtter teorien. Ca 1/2 time teori pr time praksis.