1307 Terapihest-fysisk egenskp. og trening

Mål:

Valg, trening og vedlikehold av terapihesten.
Man skal lære hvorfor hestens kropp fungerer som den gjør og hva man kan gjøre for at hesten skal holde seg frisk og trives i terapiarbeid

Målgruppe:

Deltagere over 18 år som jobber med eller ønsker å jobbe med hest i terapeutisk sammenheng.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 8 til 12 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Teori om hesten og menneskets funksjon/væremåte leder til praktiske øvelser som understøtter teorien. Ca 1/2 time teori pr time praksis.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hesten og trenerens fysiske forutsetninger for å gjøre en god jobb og holde seg friske

Stikkord:

Muskler, holdning, kroppskontroll

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hvilke egenskaper gjør hesten terapeutisk?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Valg, evaluering, bakkearbeid

Stikkord:

Utstyr, treningsprinsipper, hva er viktig i hestens eksteriør? Hvorfor arbeide for hånd og longering?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hvordan velge hest med riktige fysiske forutsetninger og hvordan trene og vedlikeholde den?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Øvelser for å styrke hesten under rytter. Den gamle hesten.

Stikkord:

Hvor mye trening trengs? Hvordan trener men?

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hvordan hjelper man hesten til å bruke kroppen på riktig måte?

Litteratur/materiell for deltakerne:

NRYF rettningslinjer for dressur.
Alois Podhajsky: The complete training for horse and rider.
Eget kurskompendie.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør må ha allsidig kunnskap om hestens måte å lære og reagere på, treningsmetoder, muskelsetting og underliggende teori. Forskjellige typer hest og egnet utstyr må være tilgjengelig.

Opplegg for evaluering:

Oppsumering av kurset på siste samling og evaluering på eget skjema