1306 Innføring i elvefiske - helg

Mål:

Beherske flue, meite og slukfiske på en slik måte at de kan fiske selvstendig i elv

Målgruppe:

Kvinner og barn

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurs over 2 dager

1. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 3

Tema:

Teori og praktisk fiske i elv, knutekurs og innføring i fluebinding

Stikkord:

Gjennomgang av gjeldende lover, teori om anadrome fiskearter, hvordan lese en elv, gjennomgang hvordan fiske med hva hvor i elven. Demonstrasjon av nødvendige knuter med praktisk trening. Demonstrasjon og innføring i fluebinding.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori inne og ved/ langs elven og praktisk fiske etter gjennomgang av de forskjellige fiskemetoder. Knutekurs og fluebinding etter fiske på kvelden.

Problemstillinger:

Foreningen har utstyr til utlån for deltagere som ikke har eget utstyr.

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Repetisjon av teori, praktisk fiske i elv

Stikkord:

Gjennomgang av praktisk teori langs elven og praktisk fiske.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori ved/ langs elv og praktisk fiske etter gjennomgang av de forskjellige fiskemetoder

Problemstillinger:

Foreningen har utstyr til utlån for deltagere som ikke har eget utstyr.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Fiskestenger og nødvendig utstyr har foreningen til utlån

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap om anadrome fiskearter og om de forskjellige fiskemetoder i elv. Erfaring fra fiske i elv.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Fiskestenger, sluker og fluer

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema leveres til deltager etter endt kurs.