1306 Innføring i elvefiske - helg

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Beherske flue, meite og slukfiske på en slik måte at de kan fiske selvstendig i elv

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kvinner og barn

Innhold

1. samling
TmL: 5
TuL: 3
Tema:
Teori og praktisk fiske i elv, knutekurs og innføring i fluebinding

Stikkord:

  • Gjennomgang av gjeldende lover, teori om anadrome fiskearter, hvordan lese en elv, gjennomgang hvordan fiske med hva hvor i elven.
  • Demonstrasjon av nødvendige knuter med praktisk trening.
  • Demonstrasjon og innføring i fluebinding.

Arbeidsform og gjennomføring:

  • Teori inne og ved/ langs elven og praktisk fiske etter gjennomgang av de forskjellige fiskemetoder.
  • Knutekurs og fluebinding etter fiske på kvelden.

Problemstillinger:
Foreningen har utstyr til utlån for deltagere som ikke har eget utstyr.

2. samling
TmL: 4
TuL: 4
Tema:

  • Repetisjon av teori
  • praktisk fiske i elv

Stikkord:
Gjennomgang av praktisk teori langs elven og praktisk fiske.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori ved/ langs elv og praktisk fiske etter gjennomgang av de forskjellige fiskemetoder

Problemstillinger:
Foreningen har utstyr til utlån for deltagere som ikke har eget utstyr.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Fiskestenger og nødvendig utstyr har foreningen til utlån

For lærer/instruktør:

  • Fiskestenger, sluker og fluer

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om anadrome fiskearter og om de forskjellige fiskemetoder i elv. Erfaring fra fiske i elv.

Utfyllende opplysninger

Kurs over 2 dager