1303 Heimekompostering

Mål:

  • Lage si eiga jord av det som elles blir kasta.
    • Lære om forskjellige komposttypar - varmkompost og kaldkompost
    • Lære korleis og kva som må til for å lukkast med dei ymse metodane
    • Økonomiske fordelar ved å kompostere heime

Målgruppe:

Alle som synes det er interessant og viktig å redusera mengda på avfall av forskjellige årsaker.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kjem til delvis å følgje kursheftet "Ren jord", men vil la det gå over åtte timar i staden for tolv. Det vert dessutan nytta lærar i den første samlinga og ein salgskonsulent frå det lokale renovasjonsselskapet til å orietera om diverse avgiftsreduksjonar på andre samling.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kvifor kompostere?
Det vi må vite om kompostring for å lukkast.

Stikkord:

Kva er kompost?
Kva skjer i komostbingen?

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, spørsmål og svar, diskusjon

Problemstillinger:

Kva er varmkompost og kva er kaldkompost?
Kva kan komposterast?
Kva bør vi ikkje ha i komposten?
Kor lang tid går det før det blir jord?
Kva feil er det lettast å gjera?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Renovasjonsavgifter.

Stikkord:

Kva er krava for å få avgiftsreduksjon, og kor mykje sparer vi?

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon, spørsmål

Problemstillinger:

Kan vi redusera avfallsmengda og dermed avgifta?
Kvar blir det av alt avfallet som blir sendt til renovasjonsselskapet?
Blir noko av det kompostert? Kva med landbruksplasten?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Forskjellige typar kompostbingar

Stikkord:

Tette bingar, opne bingar, store eller små bingar.
Heimelaga eller kjøpte bingar. Må ein ha binge?

Arbeidsform og gjennomføring:

Besøk til nokon som har drive med heimekompostering i mange år og med godt reultat og som har både gamle og nye bingar.

Problemstillinger:

Kva bør ein som nybegynnar starte med? Kva feil er det lettast at ein gjer?