1303 Heimekompostering

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lage si eiga jord av det som elles blir kasta.
 • Lære om forskjellige komposttypar - varmkompost og kaldkompost
 • Lære korleis og kva som må til for å lukkast med dei ymse metodane
 • Økonomiske fordelar ved å kompostere heime

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som synes det er interessant og viktig å redusera mengda på avfall av forskjellige årsaker.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Kvifor kompostere?
 • Det vi må vite om kompostring for å lukkast.

Stikkord:

 • Kva er kompost?
 • Kva skjer i komostbingen?

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, spørsmål og svar, diskusjon

Problemstillinger:

 • Kva er varmkompost og kva er kaldkompost?
 • Kva kan komposterast?
 • Kva bør vi ikkje ha i komposten?
 • Kor lang tid går det før det blir jord?
 • Kva feil er det lettast å gjera?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Renovasjonsavgifter.

Stikkord:
Kva er krava for å få avgiftsreduksjon, og kor mykje sparer vi?

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, diskusjon, spørsmål

Problemstillinger:

 • Kan vi redusera avfallsmengda og dermed avgifta?
 • Kvar blir det av alt avfallet som blir sendt til renovasjonsselskapet?
 • Blir noko av det kompostert?
 • Kva med landbruksplasten?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Forskjellige typar kompostbingar

Stikkord:

 • Tette bingar, opne bingar, store eller små bingar.
 • Heimelaga eller kjøpte bingar. Må ein ha binge?

Arbeidsform og gjennomføring:
Besøk til nokon som har drive med heimekompostering i mange år og med godt reultat og som har både gamle og nye bingar.

Problemstillinger:

 • Kva bør ein som nybegynnar starte med?
 • Kva feil er det lettast at ein gjer?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset kjem til delvis å følgje kursheftet "Ren jord", men vil la det gå over åtte timar i staden for tolv. Det vert dessutan nytta lærar i den første samlinga og ein salgskonsulent frå det lokale renovasjonsselskapet til å orietera om diverse avgiftsreduksjonar på andre samling.