1302 El - fiske

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære bruk av El- fiske apparat og arts bestemmelsa an yngel

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle fiskeinteresserte

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
El- apparatets oppbygging og artsbestemmelse av yngel

Stikkord:

  • Gjennomgåing av El-fiske apparatets oppbygning , lære å sette det sammen ferdig til bruk.
  • Sikkerhats opplæring.
  • Gjennomgå artsbestemmelse av yngel.

Arbeidsform og gjennomføring:

  • En del teori. Medlemmene prøver å sette sammen apparatet.
  • Forelesning om artsbestemmelse.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Praktisk fiske

Stikkord:
Fiske i små dammer etter at flommen har trukket seg tilbake. Alle prøver apparatet og ynglene vi fanger føres tilbake til hovedelva.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk øving med instruksjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Bilder av yngel i forskjellige stadier.
- Håv og bøtte for å fange yngel.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent av Fylkesmannen