1302 El-fiske sertifisering

Godkjent for 4–8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å bli godkjent bruker av El-fiskeapparat ifm kultivering, forsøksfiske og bestandsundersøkelser i bekker og elver.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle fiskeinteresserte

Innhold

  • Innstilling av el-fiskeapparatet. Vannets ledningsevne og innstilling for stor og liten fisk.
  • Sikkerhet ved el-fiske
  • Opplæring i el-fiske. Hvordan el-fiske best mulig (teknikk). Unngå skader på fisk etc.
  • El-fiske for estimering av tettheter. Gjennomgang av en serie med el-fiske (3 el-fiskeomganger over et utvalgt område)
  • Artsbestemmelse av yngel

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • El-fiskeapparat
  • Vadebukser

Organisering og arbeidsmåter

Teoretisk gjennopmgang

Praktiske øvelser med instruksjon

Krav til lærer/instruktør

Inngående kunnskap om el-fiske.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen, men gjennomført og godkjent kurs kvlifiserer til godkjenning som bruker av El-fiskeapparat ifm kultivering, forsøksfiske og bestandsundersøkelser i bekker og elver.

Utfyllende opplysninger

Dette er et praktisk kurs, men den teoretiske delen kan gjennomføres digitalt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.