1302 El - fiske

Mål:

Lære bruk av El- fiske apparat og arts bestemmelsa an yngel

Målgruppe:

Alle fiskeinteresserte

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurse

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

El- apparatets oppbygging og artsbestemmelse av yngel

Stikkord:

Gjennomgåing av El-fiske apparatets oppbygning , lære å sette det sammen ferdig til bruk.
Sikkerhats opplæring.
Gjennomgå artsbestemmelse av yngel.

Arbeidsform og gjennomføring:

En del teori. Medlemmene prøver å sette sammen apparatet.
Forelesning om artsbestemmelse.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk fiske

Stikkord:

Fiske i små dammer etter at flommen har trukket seg tilbake. Alle prøver apparatet og ynglene vi fanger føres tilbake til hovedelva.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk øving med instruksjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bilder av yngel i forskjellige stadier.
Håv og bøtte for å fange yngel.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent av Fylkesmannen