1301 Opplæringsjakt på hjort

Mål:

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:
• å gi praktisk innføring i jakt
• å gi nye, uerfarne jegere anledning til å være med på jakt
(unge jegere prioriteres foran eldre jegere)
• å øke andelen av kvinnelige jegere
• å øke forståelsen for hvordan jakta fungerer som en viktig del av økologien

Målgruppe:

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker kompetanseheving. Spesielt fokus på unge jegere og kvinner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for en liten gruppe jegere. Egnet gruppe kan være 2-3 men maksimum 4 deltagere pr helgesamling.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Skytetrening, GPS og Radio

Stikkord:

1. Praktisk skytetrening med rifle - Stående med støtte - Knestående - Sittende - Liggende 2. Praktisk bruk av GPS / Kart - Instillinger - Tegnforklaringer 3. Praktisk bruk av radio - Instillinger / utstyr - Etikk

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Opplæringsjakt på hjort

Stikkord:

1. Lover, forskrifter (1t)
2. Sikker og human jakt (1/2t)
3. Jaktlagets organisering (1/2t)
4. Regional forvaltning og bestandsplan (1/2t)
5. Lokallagets interne regler / raportering (1/2t)

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute

Problemstillinger:

(Deler av problemstillingene vil bli tatt opp under alle samlingene)
Sikker jakt - viktige moment for å unngå ulykker
Human jakt - viktige momementer for human jaktutøvelse
Forhold/opptreden overfor andre brukere av terrenget (jegere/turister/sauesankere m.v)
Ferdsel til og fra jaktfeltet, ferdsel i jaktfeltet.
Hvilken jaktform egner seg best basert på terrengets beskaffenhet, smygjakt, postering, drivjakt, kombinasjoner.
Jakt med og uten hund, sportegn, når skal du skyte, hva gjør man etter at skudd er avfyrt
Opptreden før og under ettersøk
Behandling av skutt vilt, transport , hygiene, partering.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Opplæringsjakt på hjort

Stikkord:

6. Praktisk jakt (6t)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute

Problemstillinger:

Se samling 1
(Deler av problemstillingene vil bli tatt opp under alle samlingene)

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Opplæringsjakt på hjort

Stikkord:

7. Ettersøk (1t)
8. Behandling av felt filt (1t)
9. Raportering - rapportering av sett vilt, skutt vilt (1/2t)
10. Nyttig og nødvendig Utstyr (1/2t)

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute

Problemstillinger:

Se samling 1 (Deler av problemstillingene vil bli tatt opp under alle samlingene)

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk trening på skytebane

Problemstillinger:

Normalt foregår skytetrening med rifle liggende. Andre skytestillinger som stående med støtte og sittende på jaktsejkk etc. må man trene på for å føle seg trygg. Bruk av GPS og radio kan virke forstyrrende og ta bort mye av oppmerksomheten om man ikke er trygg på hvordan dette fungerer.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursperm, brosjyrer

Krav til lærer/instruktør:

Ingen særskilte men det anbefales at veilederen/jaktfadderen er jegerinstruktør, har gjenomgått "veilederkurset" i regi av lokalforeningen eller har annenn relevant erfaring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til alle delelementene hører Jegerprøvemateriell. Til deler om våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema finnes på Studieforbundet natur og miljø sine hjemmesider: http://www.naturogmiljo.no