1301 Opplæringsjakt på hjort

Godkjent for 8–15 timer  |  4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:
• å gi praktisk innføring i jakt
• å gi nye, uerfarne jegere anledning til å være med på jakt (unge jegere prioriteres foran eldre jegere)
• å øke andelen av kvinnelige jegere\ • å øke forståelsen for hvordan jakta fungerer som en viktig del av økologien

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker kompetanseheving. Spesielt fokus på unge jegere og kvinner.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Skytetrening, GPS og Radio

Stikkord:

 • Praktisk skytetrening med rifle
 • Stående med støtte
 • Knestående
 • Sittende
 • Liggende
 • Praktisk bruk av GPS / Kart
 • Instillinger
 • Tegnforklaringer
 • Praktisk bruk av radio
 • Instillinger / utstyr
 • Etikk

2. samling
TmL: 3
Tema:
Opplæringsjakt på hjort

Stikkord:

 • Lover, forskrifter (1t)
 • Sikker og human jakt (1/2t)
 • Jaktlagets organisering (1/2t)
 • Regional forvaltning og bestandsplan (1/2t)
 • Lokallagets interne regler / raportering (1/2t)

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute

Problemstillinger:
(Deler av problemstillingene vil bli tatt opp under alle samlingene)

 • Sikker jakt - viktige moment for å unngå ulykker
 • Human jakt - viktige momementer for human jaktutøvelse
 • Forhold/opptreden overfor andre brukere av terrenget (jegere/turister/sauesankere m.v)
 • Ferdsel til og fra jaktfeltet, ferdsel i jaktfeltet.
 • Hvilken jaktform egner seg best basert på terrengets beskaffenhet, smygjakt, postering, drivjakt, kombinasjoner.
 • Jakt med og uten hund, sportegn, når skal du skyte, hva gjør man etter at skudd er avfyrt
 • Opptreden før og under ettersøk
 • Behandling av skutt vilt, transport , hygiene, partering.

3. samling
TmL: 6
Tema:
Opplæringsjakt på hjort

Stikkord:

 • Praktisk jakt (6t)
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute

Problemstillinger:

 • Se samling 1
 • (Deler av problemstillingene vil bli tatt opp under alle samlingene)

4. samling
TmL: 3
Tema:
Opplæringsjakt på hjort

Stikkord:

 • Ettersøk (1t)
 • Behandling av felt filt (1t)
 • Raportering - rapportering av sett vilt, skutt vilt (1/2t)
 • Nyttig og nødvendig Utstyr (1/2t)

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute

Problemstillinger:

 • Se samling 1 (Deler av problemstillingene vil bli tatt opp under alle samlingene)

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori kan foregå både ute og inne. Praktisk trening på skytebane

Problemstillinger:

 • Normalt foregår skytetrening med rifle liggende. Andre skytestillinger som stående med støtte og sittende på jaktsejkk etc. må man trene på for å føle seg trygg. Bruk av GPS og radio kan virke forstyrrende og ta bort mye av oppmerksomheten om man ikke er trygg på hvordan dette fungerer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Kursperm, brosjyrer

For lærer/instruktør:
- Til alle delelementene hører Jegerprøvemateriell.
- Til deler om våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Ingen særskilte men det anbefales at veilederen/jaktfadderen er jegerinstruktør, har gjenomgått "veilederkurset" i regi av lokalforeningen eller har annenn relevant erfaring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.