1300 Slakte og parteringskurs

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs har deltagerene kunnskap om slakting og patering av enget villt samt utvomming, avskinning, grovpatering og finpatering

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og kvinner.

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Utvomming

Stikkord:

 • Åpning av buk, fjerning og undersøkelse av innvoller fra bukhule
 • Åpning av brysthule, fjerning og undersøkelse av innvoller fra brysthule

Arbeidsform og gjennomføring:
Feltmessig tilnærming og drøfting av ulike metoder

Problemstillinger:
Spørsmål underveis

2. samling
TmL: 1
Tema:
Avskinning

Stikkord:

 • Belgflåing versus flåing av liggende skrott.

Arbeidsform og gjennomføring:
Drøfting av ulike metoder for feltbruk og innendørs bruk

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis

3. samling
TmL: 2
Tema:
Teori

Stikkord:

 • Mørning – hva skjer i musklaturen etter at dyret er felt.
 • Enzymatiske versus bakterielle prosesser i kjøtt

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori

Problemstillinger:
Stille spørsmål underveis

4. samling
TmL: 5
Tema:
Partering

Stikkord:

 • Grovpartering av ferdig mørnet skrott
 • Anatomisk partering av bakpart, lår og rygg
 • Beskrivelse av ulikheter i stykningsdelene
 • Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet
 • Vakuumering og konservering
 • Partering av frampart, side bog og nakke
 • Beskrivelse av bindevevsrikt kjøtt
 • Beskrivelse av anvendelse i kjøkkene
 • Vakuumering, kverning og konservering

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis

Problemstillinger:
Stille spørsmål underveis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Varme klær, kaldt på slakteriet

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskaper om slakting og patering, kunnskaper om hjort, kunne lede gruppen og veilede enkeltpersoner som trenger det.

Utfyllende opplysninger

Kurset går over en dag hvor vi først har en teoretisk del hvor vi snakker om sikkerhet, hagleammunisjon, ulike sjøfuler og partering.
Deretter sjøfugljakt og patering.