1300 Slakte og parteringskurs

Mål:

Etter endt kurs skal deltagerene ha kunnskap om slakting og patering av eget vilt, Samt utvomming, avskinning, grovpatering og finpatering

Målgruppe:

ungdom og kvinner

Antall deltakere:

Egner seg for inntil 15 deltakere

Eventuelle merknader:

Kurset går over en dag hvor vi først har en teoretisk del hvor vi snakker om sikkerhet, hagleammunisjon, ulike sjøfuler og partering.
Deretter sjøfugljakt og patering

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Utvomming

Stikkord:

Åpning av buk, fjerning og undersøkelse av innvoller fra bukhule
Åpning av brysthule, fjerning og undersøkelse av innvoller fra brysthule

Arbeidsform og gjennomføring:

Feltmessig tilnærming og drøfting av ulike metoder

Problemstillinger:

Spørsmål underveis

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Avskinning

Stikkord:

Belgflåing versus flåing av liggende skrott.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drøfting av ulike metoder for feltbruk og innendørs bruk

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teori

Stikkord:

Mørning – hva skjer i musklaturen etter at dyret er felt. Enzymatiske versus bakterielle prosesser i kjøtt

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Partering

Stikkord:

Grovpartering av ferdig mørnet skrott
Anatomisk partering av bakpart, lår og rygg
Beskrivelse av ulikheter i stykningsdelene
Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet
Vakuumering og konservering
Partering av frampart, side bog og nakke
Beskrivelse av bindevevsrikt kjøtt
Beskrivelse av anvendelse i kjøkkenet
Vakuumering, kverning og konservering

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Varme klær, kaldt på slakteriet

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskaper om slakting og patering, kunnskaper om hjort, kunne lede gruppen og veilede enkeltpersoner som trenger det.

Opplegg for evaluering:

Deltagerene er med på å evaluere etter endt kurs med evalueringsskjema fra Studieforbundet.