130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Godkjenne lokale instruktører (LI) til Nødnett.
* LI skal kunne undervise sluttbrukere til å benytte Nødnett terminal korrekt og med korrekt radioprosedyre iht Sambandsreglementene
* Lokale instruktører skal kunne instruere sluttbrukere.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere/ledere i NRH og andre i FORF

Innhold

Lokal Instruktør Nødnett for FORF

  • Nødnettets oppbygning og virkemåte.
  • Sambandsreglementene.
  • Regelverk, bruk av talegrupper, mapper, DMO og TMO, Gateway.
  • Feilsøking terminal, antenne, batteri og lading.
  • Korrekt radioprosedyre, kunne samhandle via Nødnettet med de andre nødetatene.
  • Inngående kunnskap i infrastruktur.
  • Pedagogisk kunnskap.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Til støtte for deltakere: Powerpoint utarbeidet av FORF/DnK, sambandsreglement del 1, 2 og 3, fleetmap for NRH og FORF.

Til støtte for lærer/instruktør:
Brukerkurs FORF utarbeidet av DNK, Sambandsreglement del 1, 2 og 3, fleetmap og pedagogikk.

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Hoved eller lokalinstruktør Nødnett

Avsluttende prøve/eksamen

Interne prøver

Utfyllende opplysninger

Grovt sett blir LI instruert i sluttbrukerkurset + pedagogikk, deretter skal deltakerne selv undervise deler av sluttbrukerkurset (på rundgang).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.