130 Nødnett Terminal- brukerkurs NRH

Godkjent for 8-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Godkjenne lokale instruktører (LI) til Nødnett.
* LI skal kunne undervise sluttbrukere til å benytte Nødnett terminal korrekt og med korrekt radioprosedyre iht Sambandsreglementene
* Lokale instruktører skal kunne instruere sluttbrukere.

Målgruppe og forkunnskaper

Hundeførere/ledere i NRH og andre i FORF

Kursinnhold

Lokal Instruktør Nødnett for FORF
* Nødnettets oppbygning og virkemåte.
* Sambandsreglementene.
* Regelverk, bruk av talegrupper, mapper, DMO og TMO, Gateway.
* Feilsøking terminal, antenne, batteri og lading.
* Korrekt radioprosedyre, kunne samhandle via Nødnettet med de andre nødetatene.
* Inngående kunnskap i infrastruktur.
* Pedagogisk kunnskap.

Arbeidsmåte

  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Hoved eller lokalinstruktør Nødnett

Læringsressurser

Til støtte for deltakere: Powerpoint utarbeidet av FORF/DnK, sambandsreglement del 1, 2 og 3, fleetmap for NRH og FORF.

Til støtte for lærer/instruktør:
Brukerkurs FORF utarbeidet av DNK, Sambandsreglement del 1, 2 og 3, fleetmap og pedagogikk.

Kvalifiserende/test/eksamen

Interne prøver

Eventuelle merknader

Grovt sett blir LI instruert i sluttbrukerkurset + pedagogikk, deretter skal deltakerne selv undervise deler av sluttbrukerkurset (på rundgang).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.