1297 Fluekastekurs

Mål:

Etter endt kurs skal deltagerene mestre enkle metoder for fiske på egenhånd med fluestang

Målgruppe:

Ungdom og kvinner

Antall deltakere:

Egner seg best for opp til 15 deltagere

Eventuelle merknader:

Kurset går over en dag hvor vi først har en teoretisk det hvor vi snakker om de ulike metodene, deretter øvelse med stang. Vi avslutter med fiske i vann/elv.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kast i teorien

Stikkord:

Ulike kastemetoder
Teknikk
"Regler"
Utsyr

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori ute, mulighet for å diskutere å stille spørsmål

Problemstillinger:

Hvordan bli en god fluekaster? Hvilke stang passer til hver person?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kasteteknikker i praksis

Stikkord:

Øvelse på å kaste, rettleing til hver enkelte deltager

Arbeidsform og gjennomføring:

Øvelse uten flue først, deretter når det sitter litt, prøver vi videre med fluer på

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fiske i vann/elv

Stikkord:

Prøver ut de ulike teknikkene

Arbeidsform og gjennomføring:

Stiller oss ved elv og fisker, instruktør er behjelpelig og rådgivende

Problemstillinger:

Stille spørsmål underveis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltagerene trenger ingenting, det de trenger får de låne av oss. De som har senger tar gjerne med seg sine egne

Krav til lærer/instruktør:

Gode kunnskaper om kurset, kunne lede gruppen og veilede enkeltpersoner som trenger det.

Opplegg for evaluering:

Deltagerene er med på å evaluere etter endt kurs med evalueringsskjema fra Studieforbundet.