1297 Fluekastekurs

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne mestre enkle metoder for fiske på egenhånd med fluestang

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og kvinner

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Kast i teorien

Stikkord:

  • Ulike kastemetoder
  • Teknik
  • "Regler"
  • Utsyr

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori ute, mulighet for å diskutere å stille spørsmål

Problemstillinger:
Hvordan bli en god fluekaster? Hvilke stang passer til hver person?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Kasteteknikker i praksis

Stikkord:
Øvelse på å kaste, rettleing til hver enkelte deltager

Arbeidsform og gjennomføring:
Øvelse uten flue først, deretter når det sitter litt, prøver vi videre med fluer på

Problemstillinger:
Stille spørsmål underveis

3. samling
TmL: 2
Tema:
Fiske i vann/elv

Stikkord:
Prøver ut de ulike teknikkene

Arbeidsform og gjennomføring:
Stiller oss ved elv og fisker, instruktør er behjelpelig og rådgivende

Problemstillinger:
Stille spørsmål underveis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ta gjerne med egen fiskestang.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskaper om kurset, kunne lede gruppen og veilede enkeltpersoner som trenger det.

Utfyllende opplysninger

Kurset går over en dag hvor vi først har en teoretisk det hvor vi snakker om de ulike metodene, deretter øvelse med stang. Vi avslutter med fiske i vann/elv.