1291 Opplæringsjakt på villrein

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Lær om villrein, jakttradisjoner og jaktmetoder
- Lære jaktteknikker/jaktstrategier som gjør deg til en bedre villreinjeger.
- Lære hvordan man håndterer felt vilt fra skudd til det henger ferdig gjort opp.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ferske jegere og jegere som ikke tidligere har jaktet storvilt, sekundært jegere som ikke har jaktet villrein, men har erfaring fra storviltjakt.

Kompetansekrav: den obligatoriske storviltprøven i hht gjeldene regelverk.

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Forbedredelse til jakt

Stikkord:

  • Sjekk av godkjent storviltprøve, samt jegeravgift. Samling for praktisk skyting med mål om å se at riflene går riktig. Gjennomgang av sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering, gjennomgang av skytestillinger vanlig på villreinjakt.
  • Etablering av jaktleir med lavvo og område for å henge opp kjøtt.
  • Forberedelser til første jaktdag. Gjennomgang av nødvendig utstyr som må være med. Skikk og bruk av jaktradio. Inndeling i lag. Teori om ulikheten mellom kjønn og alder på villrein. Kort om vanlige jaktmetoder og strategier. Bruk av kart, gps, grenser og terrengavsnitt. Kort om kjøtthåndtering i terrenget.

2. samling
TmL: 10
Tema:
Første jaktdag

Stikkord:

  • Sjekk av godkjent storviltprøve, samt jegeravgift. Samling for praktisk skyting med mål om å se at riflene går riktig. Gjennomgang av sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering, gjennomgang av skytestillinger vanlig på villreinjakt.
  • Etablering av jaktleir med lavvo og område for å henge opp kjøtt.
  • Forberedelser til første jaktdag. Gjennomgang av nødvendig utstyr som må være med. Skikk og bruk av jaktradio. Inndeling i lag. Teori om ulikheten mellom kjønn og alder på villrein. Kort om vanlige jaktmetoder og strategier. Bruk av kart, gps, grenser og terrengavsnitt. Kort om kjøtthåndtering i terrenget.

Arbeidsform og gjennomføring:
Klargjøring for jakt. Repetisjon av jaktmetoder og strategier, gevir i forhold til kjønn og alder, samt bruk av vind og terreng. Praktisk jakt. Håndtering av kjøtt på slakteplassen. Ulike metoder å frakte ut kjøttet på. Opphenging av kjøtt.

Problemstillinger:
Bruk av vind og terreng. Hvordan stille inn på en flokk? Hvordan velge ut rett dyr? Påskutt dyrs skuddreaksjon. Slakting og transport av felt vilt.

3. samling
TmL: 10
Tema:
Andre jaktdag

Stikkord:

  • Klargjøring for jakt. Repetisjon av jaktmetoder og strategier, gevir i forhold til kjønn og alder, samt bruk av vind og terreng.
  • Praktisk jakt.
  • Håndtering av kjøtt på slakteplassen. Ulike metoder å frakte ut kjøttet på. Opphenging av kjøtt.
  • Oppsummering av dagen, teori om hvordan skaffe seg egen reinsjakt. Utdeling av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk demonstrasjon på evt dyr som er skutt dagen før. Bruk av plansjer. Tegning og forklaring.

Problemstillinger:
Hvordan oppføre seg sammen med andre jegere som jakter på samme flokk. Hva er riktig oppførsel slik at flere får en sjanse. Hvilke utfordringer har man.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- DNs feltbok Plakater om villrein.
- Reinsfigur for skyteprøven
- Bøker med bilder av ulike kjønn og alder.
- Eget våpen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren villreinjeger

Avsluttende prøve/eksamen

Skriftlig ved bruk av eget skjema for slik hos NJFF, samt muntlig evaluering