1290 Aversjon instruktør

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal kjenne rammevilkårene for aversjonsdressur
- Deltakerne skal ha gjennomgått grunnleggende formidlingskunnskap
- Deltakerne skal være kjent med instruktørsidene på [[http//:www.njff.no]] og materiell som finnes der
- Deltakerne skal gjennom kurset få felles forståelse for praktisk virksomhet
- Deltakerne skal kjenne rapporteringsrutiner

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kandidater til å virke som aversjonsinstruktør

Kompetansekrav: Gjennomført kurset 6231 Jakthund grunnkurs eller tilsvarende

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
a) Instruktørordningen i NJFF (1,5 timer)

b) Formidlingskunnskap (2 timer)

c) Grunnkurs i dressur (2 timer)

Stikkord:
a) Hvem gjør hva? Instruktørsidene på [[http//:www.njff.no]] Samarbeid mellom NJFF og jakthundforbundene

b) Grunnleggende pedagogikk og praktisk veiledning

c) Teoretisk gjennomgang av grunnleggende dressurforståelse og - metodikk

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk og praktisk

2. samling
TmL: 7
Tema:
a) Aversjonsdressur, teori(2,5 timer)

b) Aversjonsdressur, praksis(4 timer)

Stikkord:
a) Gjennomgang av kursheftet

b) Praktiske demonstrasjoner og øvelser. Diskusjon og erfaringsutvikling

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:
Til samling 1:
a) Standardavtale “Min side” på [[http//:www.njff.no]]\
b) PP Kursleder instruktørutdanning\ c) PP

Til samling 2:
a) PP kurshefte

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en autorisert Fylkesinstruktør for Aversjon.

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 12 timer

Kvalifiserende:
- Kurset kvalifiserer for autorisasjon som aversjonsinstruktør. Autorisasjon forutsetter inngått avtale med sin forening/klubb tilknyttet NJFF eller jakthundforbund NJFF har avtale med.

Kunnskapstest:
- Ja

Aspirantarbeid: For å bli autorisert instruktør, kreves det i tillegg at du som aspirant etter endt kurs må ha testet minst ti hunder av fire forskjellige raser under tilsyn av autorisert bruker. Minimum fem av disse hundene skal ikke ha vært aversjonstestet tidligere. Autorisert bruker skal da gi skriftlig vurdering av aspirantens arbeide til fylkesinstruktør.

Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.