1290 Aversjon instruktør

Mål:

Deltakerne skal kjenne rammevilkårene for aversjonsdressur
Deltakerne skal ha gjennomgått grunnleggende formidlingskunnskap
Deltakerne skal være kjent med instruktørsidene på http//:www.njff.no og materiell som finnes der
Deltakerne skal gjennom kurset få felles forståelse for praktisk virksomhet
Deltakerne skal kjenne rapporteringsrutiner

Målgruppe:

Kandidater til å virke som aversjonsinstruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 12 timer
Kvalifiserende:
Kurset kvalifiserer for autorisasjon som aversjonsinstruktør. Autorisasjon forutsetter inngått avtale med sin forening/klubb tilknyttet NJFF eller jakthundforbund NJFF har avtale med.
Kunnskapstest:
Ja
Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.
Kompetansekrav: Gjennomført kurset 6231 Jakthund grunnkurs eller tilsvarende

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

a) Instruktørordningen i NJFF (1,5 timer)
b) Formidlingskunnskap (2 timer)
c) Grunnkurs i dressur (2 timer)

Stikkord:

a) Hvem gjør hva? Instruktørsidene på http//:www.njff.no Samarbeid mellom NJFF og jakthundforbundene
b) Grunnleggende pedagogikk og praktisk veiledning
c) Teoretisk gjennomgang av grunnleggende dressurforståelse og - metodikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk og praktisk

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

a) Aversjonsdressur, teori(2,5 timer)
b) Aversjonsdressur, praksis(4 timer)

Stikkord:

a) Gjennomgang av kursheftet
b) Praktiske demonstrasjoner og øvelser. Diskusjon og erfaringsutvikling

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal ledes av en autorisert Fylkesinstruktør for Aversjon.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til samling 1:
a) Standardavtale “Min side” på http//:www.njff.no
b) PP Kursleder instruktørutdanning
c) PP
Til samling 2:
a) PP kurshefte