129 Seiling med gaffelrigg i hardt vær

Godkjent for 40–60 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakere skal få innføring i trygg seilas i stiv kuling med gaffelrigget båt og gjennomføre slik seilas. Deltakerne skal etter kurset kunne lede seilas i hardt vær med gaffelrigget båt i liten kystfart.

Kunnskapsmål:

 • Lær om værmelding og vindsystemer, strømbølger og spesielle fareområder, belastninger på rigg.
 • Kunne sjekkpunkter for sjøklar båt og kontroll av rigg med seil.
 • Nødprosedyrer om bord og i forhold til ekstern hjelp.

Holdningsmål:

 • Elevene skal beherske skøyten under alle værforhold, men få så god kjennskap til faremomenter og aktuelle problemstillinger i hardt vær, at man velger å ligge til kai når det er nødvendig - evt rigger ned tilstrekkelige seil i god tid ved utrygt vær.
 • Kunne vurdere hvilket mannskap (psykisk og fysisk) man kan ha med i hardt vær / roligere vær.
 • Prioritere sikkerhet bla ved bruk av sikringsliner, egnet bekledning og flyteutstyr.

Ferdighetsmål:

 • Lede seilas i hardt vær langs kysten med gaffelrigg.
 • Håndtere alle seil og revingsteknikker.
 • Gjennomføre nødprosedyrer ved mann overbord og sette/ta imot slep.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøspeidere over 14 år med god seilerfaring. Avlagt båtførerprøven (selve prøvebeviset utstedes ikke før fylte 16 år, men prøven kan avlegges)

Innhold

 • Gjennomgang av vær og bølgesystemer
 • Gjennomgang av gaffelrigg og seil.
 • Kontroll av stående og løpende rigg.
 • Klargjøring og reving/skandalisering av seil i rolig vær
 • Skandalisering av storseil i hardt vær
 • Sette rev i hardt vær
 • Berging av seil og seiling på kun fokk i kuling
 • Legge bi i hardt vær for berging av mann over bord
 • Sette og ta imot slep

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gaffelrigget skøyte med sikringsliner og vester med sikringsliner. Klatresele og personløft i masta. Kasteline.
Seilkursteori fra Juel - http://www.jul-nielsen.no/Seilkurs.html

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset vil i helhet utføres som praktisk øvelse/gjennomføring på gaffelrigget seilskøyte med erfaren lærer. Elevene skal etter tur prøve seg som skipper.
Tidsplan må tilpasses været ettersom kurset forutsetter vind av kuling styrke.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra seilas med gaffelrigget båt i hardt vær. Fortrinnsvis sertifikat D5L evt lang seilerfaring og førerrett til aktuell skøyte.

Avsluttende prøve/eksamen

Praktisk seilas med berging av seil i hardt vær

Utfyllende opplysninger

Vi finner ikke noen steder der tilsvarende systematisk opplæring i slik seilas er gjort.
Gaffelrigg er en spesiell måte å rigge seil/bommer som ble brukt av tradisjonelle seilskøyter og redningsskøytene. Seilingen er svært forskjellig fra moderne seilbåter.

Studieplanen er utarbeidet av Steinar Monsen og må ansees som et forsøk som skal justeres etter første kurs.
I speidersammenheng vil kursdeltakerne ha dette som en del av lederopplæringen og kunne gjennomføre opplæring av yngre speidere etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.