1288 Utstillingsarrangørkurs

Godkjent for 4–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi praktiske og teoretiske kunnskaper i avholdelse av hundeutstillinger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Potensielle utstillingsarrangører.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Organisering.

Stikkord:

 • Regelverk, oppnevnelse av komitéer, søknader, invitasjoner.
 • Økonomiske rammer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning, plenums samtaler.

Problemstillinger:

 • Tidsperspektiv.
 • Utstillingsstørrelse, kapasitet.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Systematisering.

Stikkord:

 • Anmeldelsesrutiner, markedsføring, katalogproduksjon, rekvisita.
 • P.M.produksjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning, plenum samtaler.

Problemstillinger og arbeidsmåter:

 • Fordeling av raser pr. dommer.
 • Antall hunder pr. dommer.
 • Oppsett av P.M.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Praktisk gjennomføring av arrangementet, etterarbeide.

Stikkord:

 • Funksjonær-funksjoner.
 • Kontrollarbeid, ferdiggjøring av papirer for innsending og godkjenning, økonomiske forpliktelser, evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk undervisning, plenum samtaler.

Problemstillinger:

 • Funksjonær størrelse, oppgjør til dommer og ringpersonell, økonomi.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Kursmappe og regelverk , skjema og veiledningshefte. Bestilles hos NKK.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.