1287 Takflislegging.

Mål:

Få innsikt i hvordan å legge et flistak så det ikke lekker.

Målgruppe:

Alle interesserte

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Finne riktige virke/tømmer for laging av flis.

Stikkord:

Finne riktig tømmer av gran eller furu.
Valg og saging av tømmeret.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid.

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Vi lager takflis

Stikkord:

Lære å høvle flis og stable den riktig.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Riktig legging på taket.

Stikkord:

Legging av lekter på taket.
Legging av flisa slik at den blir riktig så det ikke lekker.
Bruk av flisspiker til å feste den med.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Se på gamle hus og lære av det.

Krav til lærer/instruktør:

Bør ha erfaring m,ed slik arbeide fra før.