1287 Takflislegging.

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få innsikt i hvordan å legge et flistak så det ikke lekker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle interesserte

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Finne riktige virke/tømmer for laging av flis.

Stikkord:

  • Finne riktig tømmer av gran eller furu.
  • Valg og saging av tømmeret.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid.

2. samling
TmL: 5
Tema:
Vi lager takflis

Stikkord:
Lære å høvle flis og stable den riktig.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid.

3. samling
TmL: 5
Tema:
Riktig legging på taket.

Stikkord:

  • Legging av lekter på taket.
  • Legging av flisa slik at den blir riktig så det ikke lekker.
  • Bruk av flisspiker til å feste den med.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Se på gamle hus og lære av det.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Bør ha erfaring med slik arbeide fra før.