1286 Toppturkurs

Mål:

Deltakerne vil gjennom kurset få innsikt i; bratt kjøring på ski, skiteknikk, skredlære, vinterorientering og riktig linjevalg.

Målgruppe:

Fjellsportinteresserte og skikjørere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

På toppturkurs går vi nøye gjennom turen i forkant på kartet og planlegger og jobber med emner som skredfare, veivalg opp og ned og andre faktorer som er viktige å ta hensyn til på toppturer i høyfjellet. Det skal være stor fokus på å få til bra nedoverkjøringer.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Oppmøte og introduksjon

Stikkord:

Introduksjon, presentasjon av helgens tema og øvelser. Gjennomgang og utdeling av utstyr

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og gjennomgang

Problemstillinger:

Introduksjon av deltakere, bakgrunnserfaring, kunnskap og forventninger

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Turforberedelse og utstyr

Stikkord:

Turforberedelse og planlegging, kart og kompass, høydemåler, snøforhold , værmelding

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening gjennom veiledning og diskusjon

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Vinterorientering og linjevalg

Stikkord:

Tur, kart og kompass, høydemåler, snøforhold, skredfare, linjevalg

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening gjennom veiledning og diskusjon

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Skredlære

Stikkord:

ASSS,tur, skikjøring, snøforhold, værmelding, søk og redningsøvelse. Muntlig evaluering av kurs.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening gjennom veiledning og diskusjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Den lille skredboka

Krav til lærer/instruktør:

NF sertifisert bre. Skiinstruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NF metodesett

Opplegg for evaluering:

Questback