1286 Toppturkurs

Godkjent for 8–29 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne vil gjennom kurset få innsikt i; bratt kjøring på ski, skiteknikk, skredlære, vinterorientering og riktig linjevalg.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fjellsportinteresserte og skikjørere

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Oppmøte og introduksjon

Stikkord:
Introduksjon, presentasjon av helgens tema og øvelser. Gjennomgang og utdeling av utstyr

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og gjennomgang

Problemstillinger:
Introduksjon av deltakere, bakgrunnserfaring, kunnskap og forventninger

2. samling
TmL: 9
Tema:
Turforberedelse og utstyr

Stikkord:
Turforberedelse og planlegging, kart og kompass, høydemåler, snøforhold , værmelding

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening gjennom veiledning og diskusjon

3. samling
TmL: 9
Tema:
Vinterorientering og linjevalg

Stikkord:
Tur, kart og kompass, høydemåler, snøforhold, skredfare, linjevalg

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening gjennom veiledning og diskusjon

4. samling
TmL: 7
Tema:
Skredlære

Stikkord:
ASSS,tur, skikjøring, snøforhold, værmelding, søk og redningsøvelse. Muntlig evaluering av kurs.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening gjennom veiledning og diskusjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Den lille skredboka

For lærer/instruktør:
- NF metodesett

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

NF sertifisert bre. Skiinstruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Questback

Utfyllende opplysninger

På toppturkurs går vi nøye gjennom turen i forkant på kartet og planlegger og jobber med emner som skredfare, veivalg opp og ned og andre faktorer som er viktige å ta hensyn til på toppturer i høyfjellet. Det skal være stor fokus på å få til bra nedoverkjøringer.