1285 Teaterinstruktør 4H del 2

Mål:

Deltakerne skal videreutvikle ferdigheter innen instruksjon og ledelse av teateraktiviteter og kulturell formidling i 4H.

Målgruppe:

Målgruppen er ungdom i alderen 16 -20 år som har deltatt på kurset Teaterinstruktør i 4H del 1.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er del 2 i en tretrinnsutdanning for unge instruktører og ledere i teaterarbeid/kulturell formidling i 4H. Utdanningen består av et grunnkurs (del 1), praksisperiode, og avsluttende kurs m/faglig påfyll (del 2). Del 2 er praksisrettet, med vekt på å bruke teaterfaglig metodikk og praktiske øvelser i formidling og opplæring.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teaterinstruksjon i praksis

Stikkord:

Gjennomgang av erfaringer med praksisperioden.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samtale og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan har deltagerne opplevd å være instruktører i praksis?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Utvikling av metodikk og bruk av øvelser i praktisk instruksjon

Stikkord:

Metodebruk - hvordan og hvorfor Individuelle tilpasninger av øvelser i praktisk instruksjon Erfaringsdeling

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hva er kjennetegner god instruksjon? Hvordan finne og bruke de gode, praktiske øvelsene i kulturell formidling?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Forestillingen som mål i en læreprosess

Stikkord:

Teaterfaglig påfyll Bruk av forestillingen/formidlingssituasjonen som målsetning i kursarbeid Motivasjon og samspill ”Sceneskrekk” og andre utfordringer

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan kan instruktøren bruke en forestilling, teaterstykke ell. som mål for et kurs?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Bruk av scenen og andre arenaer for formidling

Stikkord:

Scenografi Improvisasjon Uteteater Generell bruk av rom og rekvisitter i teater og formidlingsarbeid Lyd og lys

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan bruke de areanaene vi har tilgjengelig? Hvordan kan vi improvisere, når vi gjennomfører teaterkurs? Hvordan bruke de ressursene vi har tilgjengelig?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teaterinstruktøren i 4H – en kulturformidler

Stikkord:

Tilgjengelig materiell og andre ressurser i 4H Tips og råd til det videre teaterkursarbeidet lokalt Oppsummering og avslutning

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og samtale

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursinstruktøren På scenen Miljørevyen Ekstremsport for pyser MobbStopp Året Rundt Kompendium Oversikt over tilgjengelig materiell og andre ressurser fra 4H

Krav til lærer/instruktør:

Teaterinstruktør eller tilsvarende kompetanse

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursinstruktøren På scenen Miljørevyen Ekstremsport for pyser MobbStopp Året Rundt Kompendium Oversikt over tilgjengelig materiell og andre ressurser fra 4H

Opplegg for evaluering:

Kurset evalueres ved hjelp av en anonomym Questbackundersøkelse som sendes deltagerne i etterkant. Ved slutten av kurset får deltagerne dessuten anledning til å gi innspill og kommentarer til kurset og kursopplegget gjennom en muntlig gjennomgang.