1285 Teaterinstruktør 4H del 2

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal videreutvikle ferdigheter innen instruksjon og ledelse av teateraktiviteter og kulturell formidling i 4H.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er ungdom i alderen 16 -20 år som har deltatt på kurset Teaterinstruktør i 4H del 1.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Teaterinstruksjon i praksis

Stikkord:
Gjennomgang av erfaringer med praksisperioden.

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale og praktiske øvelser.

Problemstillinger:
Hvordan har deltagerne opplevd å være instruktører i praksis?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Utvikling av metodikk og bruk av øvelser i praktisk instruksjon

Stikkord:
Metodebruk - hvordan og hvorfor Individuelle tilpasninger av øvelser i praktisk instruksjon Erfaringsdeling

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske øvelser

Problemstillinger:

 • Hva er kjennetegner god instruksjon?
 • Hvordan finne og bruke de gode, praktiske øvelsene i kulturell formidling?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Forestillingen som mål i en læreprosess

Stikkord:

 • Teaterfaglig påfyll
 • Bruk av forestillingen/formidlingssituasjonen som målsetning i kursarbeid
 • Motivasjon og samspill ”Sceneskrekk” og andre utfordringer

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

Problemstillinger:
Hvordan kan instruktøren bruke en forestilling, teaterstykke ell. som mål for et kurs?

4. samling
TmL: 4
Tema:
Bruk av scenen og andre arenaer for formidling

Stikkord:
Scenografi Improvisasjon Uteteater Generell bruk av rom og rekvisitter i teater og formidlingsarbeid Lyd og lys

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

 • Hvordan bruke de areanaene vi har tilgjengelig?
 • Hvordan kan vi improvisere, når vi gjennomfører teaterkurs?
 • Hvordan bruke de ressursene vi har tilgjengelig?

5. samling
TmL: 2
Tema:
Teaterinstruktøren i 4H – en kulturformidler

Stikkord:

 • Tilgjengelig materiell og andre ressurser i 4H
 • Tips og råd til det videre teaterkursarbeidet lokalt
 • Oppsummering og avslutning

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og samtale

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Kursinstruktøren
 • På scenen
 • Miljørevyen
 • Ekstremsport for pyser
 • MobbStopp
 • Året Rundt
 • Kompendium
 • Oversikt over tilgjengelig materiell og andre ressurser fra 4H

For lærer/instruktør:

 • Kursinstruktøren
 • På scenen
 • Miljørevyen
 • Ekstremsport for pyser
 • MobbStopp
 • Året Rundt
 • Kompendium
 • Oversikt over tilgjengelig materiell og andre ressurser fra 4H

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Teaterinstruktør eller tilsvarende kompetanse.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset evalueres ved hjelp av en anonomym Questbackundersøkelse som sendes deltagerne i etterkant. Ved slutten av kurset får deltagerne dessuten anledning til å gi innspill og kommentarer til kurset og kursopplegget gjennom en muntlig gjennomgang.

Utfyllende opplysninger

Dette er del 2 i en tretrinnsutdanning for unge instruktører og ledere i teaterarbeid/kulturell formidling i 4H.

Utdanningen består av et grunnkurs (del 1), praksisperiode, og avsluttende kurs m/faglig påfyll (del 2). Del 2 er praksisrettet, med vekt på å bruke teaterfaglig metodikk og praktiske øvelser i formidling og opplæring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.