1284 Teaterinstruktør 4H del 1

Mål:

Deltakerne skal settes i stand til å være instruktører på teaterkurs i 4H, og lede teateraktiviteter og annen kulturell formidling i fylkene.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 16 -20 år, som har erfaring med teateraktiviteter og/eller kulturell formidling

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Teaterinstruktør i 4H er en tredelt utdanning, som består av to kurs (del 1 og del 2), med en mellomliggende praksisperiode hvor deltagerne skal instruere på teaterkurs i eget fylke, eller i lokale 4H-klubber.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teaterinstruktørens rolle

Stikkord:

Instruktøren som rollemodell.
Kort om forberedelser.
Kort om grenser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og samtale

Problemstillinger:

Hva forventes av en instruktør i 4H?
Hvordan fylle instruktørrollen på en god måte?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teaterarbeid og kulturell formidling.

Stikkord:

Teaterarbeid som formidlingsform
Teateraktiviteter og læring

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og samtale.

Problemstillinger:

Hva er teaterarbeid?
Hva kjennetegner kulturell formidling i 4H?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Læring, metodikk og planlegging.

Stikkord:

Motivasjon
Didaktikk
Vise ulike måter å planlegge på.
Valg av arbeidsform og metoder.
Lek som metode.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hva er læring?
Hvordan planlegge teaterkurs?
Hva er viktig å tenke på i planlegging?
Hvordan gjennomføre kurs?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kommunikasjon og formidling

Stikkord:

Hvordan formidle fagstoff.
Ulike former for kommunikasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, samtale og praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hvordan etableres god kommunikasjon?
Hva er det viktig å tenke på ved formidling?

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Formidling av verdier, tradisjoner og budskapet i 4H gjennom teateraktiviteter og andre kulturelle uttrykk

Stikkord:

Kort innblikk i 4H som organisasjon.
Litt om tradisjonell teater- og kulturformidling i 4H.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og samtale

Problemstillinger:

Hvordan kan vi bruke teaterarbeid/kulturelt arbeid som ledd i organisasjonsbygging og utvikling ?

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

ÅLVÅGS (Å Lære Ved Å Gjøre Sammen)

Stikkord:

Teaterarbeid og kulturell formidling i praksis i 4H.
Kurset som praksisfellesskap.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid, praktiske øvelser

Problemstillinger:

Deltakerne får et tema/case de skal arbeide med, og deretter presentere for hverandre og kursinstruktørene. De skal vise hvordan de kan ta i bruk det de har lært så langt på kurset.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teaterarbeid og kulturell formidling i 4H

Stikkord:

Tema: Teateraktiviteter som lærings- og formidlingsopplevelser i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og samtale med utgangspunkt i ÅLVÅGS-oppgaven som ble gjennomført i den sjette samlingen.

Problemstillinger:

Hvordan lære bort, og hvordan organisere arbeidet i praksis?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursinstruktøren
På scenen
Miljørevyen
Ekstremsport for pyser
MobbStopp
Året Rundt
Kompendium

Krav til lærer/instruktør:

Teaterinstruktør eller tilsvarende kompetanse

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursinstruktøren
På scenen
Miljørevyen
Ekstremsport for pyser
MobbStopp
Året Rundt
Trygg og tilstede
Kompendium

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering på slutten av helgen, med gruppesamtale om hvordan kurset har vært.
Kurset blir evaluert ved hjelp av en anonym Questbackundersøkelse som sendes alle deltagerne i etterkant.