1284 Teaterinstruktør 4H del 1

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal settes i stand til å være instruktører på teaterkurs i 4H, og lede teateraktiviteter og annen kulturell formidling i fylkene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 16 -20 år, som har erfaring med teateraktiviteter og/eller kulturell formidling

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Teaterinstruktørens rolle

Stikkord:

 • Instruktøren som rollemodell.
 • Kort om forberedelser.
 • Kort om grenser.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og samtale

Problemstillinger:

 • Hva forventes av en instruktør i 4H?
 • Hvordan fylle instruktørrollen på en god måte?

2. samling
TmL: 2
Tema:
Teaterarbeid og kulturell formidling.

Stikkord:

 • Teaterarbeid som formidlingsform
 • Teateraktiviteter og læring

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og samtale.

Problemstillinger:

 • Hva er teaterarbeid?
 • Hva kjennetegner kulturell formidling i 4H?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Læring, metodikk og planlegging.

Stikkord:

 • Motivasjon
 • Didaktikk
 • Vise ulike måter å planlegge på.
 • Valg av arbeidsform og metoder.
 • Lek som metode.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og praktiske øvelser

Problemstillinger:

 • Hva er læring?
 • Hvordan planlegge teaterkurs?
 • Hva er viktig å tenke på i planlegging?
 • Hvordan gjennomføre kurs?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Kommunikasjon og formidling

Stikkord:

 • Hvordan formidle fagstoff.
 • Ulike former for kommunikasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, samtale og praktiske øvelser

Problemstillinger:

 • Hvordan etableres god kommunikasjon?
 • Hva er det viktig å tenke på ved formidling?

5. samling
TmL: 1
Tema:
Formidling av verdier, tradisjoner og budskapet i 4H gjennom teateraktiviteter og andre kulturelle uttrykk

Stikkord:

 • Kort innblikk i 4H som organisasjon.
 • Litt om tradisjonell teater- og kulturformidling i 4H.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og samtale

Problemstillinger:
Hvordan kan vi bruke teaterarbeid/kulturelt arbeid som ledd i organisasjonsbygging og utvikling ?

6. samling
TmL: 3
Tema:
ÅLVÅGS (Å Lære Ved Å Gjøre Sammen)

Stikkord:

 • Teaterarbeid og kulturell formidling i praksis i 4H.
 • Kurset som praksisfellesskap.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid, praktiske øvelser

Problemstillinger:
Deltakerne får et tema/case de skal arbeide med, og deretter presentere for hverandre og kursinstruktørene. De skal vise hvordan de kan ta i bruk det de har lært så langt på kurset.

7. samling
TmL: 2
Tema:
Teaterarbeid og kulturell formidling i 4H

Stikkord:
Tema: Teateraktiviteter som lærings- og formidlingsopplevelser i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og samtale med utgangspunkt i ÅLVÅGS-oppgaven som ble gjennomført i den sjette samlingen.

Problemstillinger:
Hvordan lære bort, og hvordan organisere arbeidet i praksis?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Kursinstruktøren
 • På scenen
 • Miljørevyen
 • Ekstremsport for pyser
 • MobbStopp
 • Året Rundt
 • Kompendium

For lærer/instruktør:

 • Kursinstruktøren
 • På scenen
 • Miljørevyen
 • Ekstremsport for pyser
 • MobbStopp
 • Året Rundt
 • Trygg og tilstede
 • Kompendium

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Teaterinstruktør eller tilsvarende kompetanse

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering på slutten av helgen, med gruppesamtale om hvordan kurset har vært

Kurset blir evaluert ved hjelp av en anonym Questbackundersøkelse som sendes alle deltagerne i etterkant.

Utfyllende opplysninger

Teaterinstruktør i 4H er en tredelt utdanning, som består av to kurs (del 1 og del 2), med en mellomliggende praksisperiode hvor deltagerne skal instruere på teaterkurs i eget fylke, eller i lokale 4H-klubber.