1281 Gapahuk i tre - bygging

Mål:

Lære om bygging med trekonstruksjon. Om materialvalg og dimensjoner på konstruksjon. Hvordan sette opp reisverk. Hva er og hvordan kle med flaskeskåren kledning. Hvordan legges torvtak.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 13-18 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Grunnarbeid

Stikkord:

Finplanere området. Støype fast søylesko for å legge bunnsvilla i.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Lære at grunnarbeid er viktig for ett god resultat

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bunnsvill

Stikkord:

Måle vinkel og logg. Skru sammen svilla

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid - måling med veiledning

Problemstillinger:

Målebånd og vater er nødvendig for ett godt resultat.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Reisverk

Stikkord:

Sette opp reisverk

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Finne materialer som passer.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Reisverk

Stikkord:

Sette opp reisverk

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Finne materialer som passer.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bæredrager for takkonstruksjon

Stikkord:

Løfte bæredrager for takkonstruksjon på plass. Båre og feste drager.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Er denne tung anbefales hjelp av maskin for å løfte bæredrager på plass.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bjelkelag for tak

Stikkord:

Løfte på plass og legge ut bjelkelaget for tak.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Finne materialer som passer.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Takbord

Stikkord:

Legging av takbord

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Finne materialer som passer og tilpasse skøyter etter bjelkelaget.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Vegger

Stikkord:

Skru på kledningen (liggende flaskeskåren kledning)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Overlapp på kledning

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Vegger

Stikkord:

Skru på kledningen (liggende flaskeskåren kledning)

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Overlapp på kledning

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Papp på taket

Stikkord:

Legge papp på taket

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Måling og tilpassing for tak.

11. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Platon og torvtak

Stikkord:

Legging av platon for å tette taket før det legges torvtak

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Være nøye med platon for at taket blir tett.

12. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Tak og beising

Stikkord:

Legge ferdig torvtak.
Beise kledningen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:

Finne farge på beis som passer for naturen.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Tegning av gapahuk

Krav til lærer/instruktør:

Gode kunnskap og bygging/snekring og konstruksjon.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Literatur om bygging, håndtverksteknikker og norske håndtverkstradisjoner

Opplegg for evaluering:

Ferdig resultat