1281 Gapahuk i tre - bygging

Godkjent for 8–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære om bygging med trekonstruksjon.
 • Om materialvalg og dimensjoner på konstruksjon.
 • Hvordan sette opp reisverk.
 • Hva er og hvordan kle med flaskeskåren kledning.
 • Hvordan legges torvtak.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom i alderen 13-18 år

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Grunnarbeid

Stikkord:

 • Finplanere området.
 • Støype fast søylesko for å legge bunnsvilla i.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Lære at grunnarbeid er viktig for ett god resultat

2. samling
TmL: 3
Tema:
Bunnsvill

Stikkord:

 • Måle vinkel og logg.
 • Skru sammen svilla

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid - måling med veiledning

Problemstillinger:
Målebånd og vater er nødvendig for ett godt resultat.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Reisverk

Stikkord:
Sette opp reisverk

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Finne materialer som passer.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Reisverk

Stikkord:
Sette opp reisverk

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Finne materialer som passer.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Bæredrager for takkonstruksjon

Stikkord:

 • Løfte bæredrager for takkonstruksjon på plass.
 • Båre og feste drager.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Er denne tung anbefales hjelp av maskin for å løfte bæredrager på plass.

6. samling
TmL: 3
Tema:
Bjelkelag for tak

Stikkord:
Løfte på plass og legge ut bjelkelaget for tak.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Finne materialer som passer.

7. samling
TmL: 3
Tema:
Takbord

Stikkord:
Legging av takbord

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Finne materialer som passer og tilpasse skøyter etter bjelkelaget.

8. samling
TmL: 3
Tema:
Vegger

Stikkord:
Skru på kledningen (liggende flaskeskåren kledning)

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Overlapp på kledning

9. samling
TmL: 3
Tema:
Vegger

Stikkord:
Skru på kledningen (liggende flaskeskåren kledning)

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Overlapp på kledning

10. samling
TmL: 3
Tema:
Papp på taket

Stikkord:
Legge papp på taket

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Måling og tilpassing for tak.

11. samling
TmL: 3
Tema:
Platon og torvtak

Stikkord:
Legging av platon for å tette taket før det legges torvtak

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Være nøye med platon for at taket blir tett.

12. samling
TmL: 3
Tema:
Tak og beising

Stikkord:

 • Legge ferdig torvtak.
 • Beise kledningen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid med veiledning

Problemstillinger:
Finne farge på beis som passer for naturen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Tegning av gapahuk

For lærer/instruktør:

 • Literatur om bygging, håndtverksteknikker og norske håndtverkstradisjoner

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gode kunnskap og bygging/snekring og konstruksjon.

Avsluttende prøve/eksamen

Ferdig resultat