1280 Soppkurs på tur

Mål

Lære de viktigste matsoppene og giftsoppene i turterrenget. Lære å skille skivesopp fra andre soppgrupper. Lære de viktigste andre gruppene og hva som skiller risker og kremler fra andre skivesoppslekter. Utvikle plukkekunnskap, brukskunnskap, miljø- og helsekunnskap.

Målgruppe

Alle interesserte

Eventuelle merknader

Kurset kan gjennomføres som ett eller flere dagskurs og/eller flere kveldskurs.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Forberedelse og første innsamling.

Stikkord

Sopp en kan vente å finne i turterrenget. Demonstrasjon. Plukkekunnskap: Hva skal en plukke? Hvor skal en plukke? Hvordan skal en plukke? Plukking av tilrådd sopp i turterrenget.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder. Individuell innsamling av materiell. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger

Hvordan gjøre turen nyttig for deltakerne?

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Hva er funnet? Gjennomgang av funnet sopp ut fra målsettingen. Ved delt kurs: Soppkontroll.

Stikkord

Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre formål enn mat.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

Problemstillinger

Repetere og videreutvikle kunnskapen om hva og hvordan en bør plukke.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord

Øving i å finne de tilrådde artene. Trening i å overse uønsket materiale.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell innsamling. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger

Trene deltakerne i å plukke sopp på hensiktsmessig måte.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Hva er funnet? Gjennomgang av funnet sopp ut fra målsettingen. Ved delt kurs: Soppkontroll.
Tillegg: Deltakerne øver seg i å gruppere soppen. Ved delt kurs: Soppkontroll.

Stikkord

Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

Problemstillinger

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord

Øving i å finne de tilrådde artene. Trening i å overse uønsket materiale.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell innsamling. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger

Trene deltakerne i å plukke sopp på hensiktsmessig måte.

6. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Rask repetisjon av de vanlige artene. Demonstrasjon av nye arter. Øving i sortering. Artsmangfold og artskartlegging. Soppforgiftning.

Stikkord

Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

Problemstillinger

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord

Øving i å finne de tilrådde artene. Trening i å overse uønsket materiale.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell innsamling. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger

Trene deltakerne i å plukke sopp på hensiktsmessig måte.

8. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Hva er funnet? Gjennomgang av funnet sopp ut fra målsettingen. Ved delt kurs: Soppkontroll.
Tillegg: Hvordan stelle og bruke matsopp? Evaluering. Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord

Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre.
Tillegg: Vi lager mat viss forholdene tillater det.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.
Tillegg: Samtale med evaluering av kurset.

Problemstillinger

Repetere og videreutvikle kunnskapen om hva og hvordan en bør plukke.
Tillegg: Hvordan ta vare på og bruke sopp? Hvordan gjøre kurset enda bedre.

Litteratur/materiell for deltakerne

Lommesoppbøker.

Krav til lærer/instruktør

Soppsakkyndig

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Sopp i Norden eler andre større sopphåndbøker med godt bildemateriell/tegnede arter. Norges sopp og nytteveksforbunds sopp-plansjer 1 og 2.

Opplegg for evaluering

Sopp i Norden eler andre større sopphåndbøker med godt bildemateriell/tegnede arter. Norges sopp og nytteveksforbunds sopp-plansjer 1 og 2.