1280 Kortkurs: Soppkurs på tur

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære de viktigste matsoppene og giftsoppene i turterrenget. Lære å skille skivesopp fra andre soppgrupper. Lære de viktigste andre gruppene og hva som skiller risker og kremler fra andre skivesoppslekter. Utvikle plukkekunnskap, brukskunnskap, miljø- og helsekunnskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle interesserte

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Forberedelse og første innsamling.

Stikkord
Sopp en kan vente å finne i turterrenget. Demonstrasjon. Plukkekunnskap: Hva skal en plukke? Hvor skal en plukke? Hvordan skal en plukke? Plukking av tilrådd sopp i turterrenget.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder. Individuell innsamling av materiell. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger
Hvordan gjøre turen nyttig for deltakerne?

2. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Hva er funnet? Gjennomgang av funnet sopp ut fra målsettingen. Ved delt kurs: Soppkontroll.

Stikkord
Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre formål enn mat.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

Problemstillinger
Repetere og videreutvikle kunnskapen om hva og hvordan en bør plukke.

3. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord
Øving i å finne de tilrådde artene. Trening i å overse uønsket materiale.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell innsamling. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger
Trene deltakerne i å plukke sopp på hensiktsmessig måte.

4. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Hva er funnet? Gjennomgang av funnet sopp ut fra målsettingen. Ved delt kurs: Soppkontroll.
Tillegg: Deltakerne øver seg i å gruppere soppen. Ved delt kurs: Soppkontroll.

Stikkord
Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

Problemstillinger
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

5. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord
Øving i å finne de tilrådde artene. Trening i å overse uønsket materiale.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell innsamling. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger
Trene deltakerne i å plukke sopp på hensiktsmessig måte.

6. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Rask repetisjon av de vanlige artene. Demonstrasjon av nye arter. Øving i sortering. Artsmangfold og artskartlegging. Soppforgiftning.

Stikkord
Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

Problemstillinger
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.

7. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord
Øving i å finne de tilrådde artene. Trening i å overse uønsket materiale.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell innsamling. Konsultasjon med turleder ved usikkerhet.

Problemstillinger
Trene deltakerne i å plukke sopp på hensiktsmessig måte.

8. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Hva er funnet? Gjennomgang av funnet sopp ut fra målsettingen. Ved delt kurs: Soppkontroll.
Tillegg: Hvordan stelle og bruke matsopp? Evaluering. Innsamling av sopp ut fra videreført kunnskap.

Stikkord
Viktige matsopper. Farlige giftsopper. Soppgrupper og soppslekter i funnmaterialet. Arter en kan overse. Arter en bør lære. Sopp til andre.
Tillegg: Vi lager mat viss forholdene tillater det.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og demonstrasjon ved kursleder.
Tillegg: Samtale med evaluering av kurset.

Problemstillinger
Repetere og videreutvikle kunnskapen om hva og hvordan en bør plukke.
Tillegg: Hvordan ta vare på og bruke sopp? Hvordan gjøre kurset enda bedre.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lommesoppbøker.
Sopp i Norden eler andre større sopphåndbøker med godt bildemateriell/tegnede arter. Norges sopp og nytteveksforbunds sopp-plansjer 1 og 2.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Soppsakkyndig

Avsluttende prøve/eksamen

Sopp i Norden eler andre større sopphåndbøker med godt bildemateriell/tegnede arter. Norges sopp og nytteveksforbunds sopp-plansjer 1 og 2.

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan gjennomføres som ett eller flere dagskurs og/eller flere kveldskurs.