1278 Falkeleir

Godkjent for 8–33 timer  |  15–22 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom "learning by doing" får alle prøve seg i lederrollen, med veiledning som metode.

Målet nåes ved:

 • a) Å fremme veiledning som ledelsesform
 • b) Læring ved egenaktivitet
 • c) La den enkelte få nye imulser og ideer
 • d) Et inspirerende patruljeførermiljø i NMU
 • e) Naturopplevelse

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Speidere på ungdomsskoletrinnet, primært i MSK speiderkorps.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Leirliv

Stikkord:
Dette er en økt med rulleringsposter:

 • Hygiene/matlaging,
 • leirinnredning,
 • arbeidsfordeling,
 • surringer 
 • patruljesærpreg.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Patruljevis rullering fra post til post.
 • Øktene er korte og teoretiske, for å gi et grunnlag for hvordan man skal bygge leir.

Problemstillinger:
Målet med økten er å gjøre den enkelte bevisst på hva en god leirplass skal inneholde, og viktigheten av de ulike momentene.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Bygging av leir

Stikkord:
Dette er den praktiske fortsettelsen av første samling. Under veiledning skal patruljene nå bygge leir.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Praktisk arbeid.
 • Bygging av spisebord, innreding av leirområde osv.
 • Samarbeid og arbeidsfordeling er nøkkelord

Problemstillinger:

 • Utfordringen på denne økten er å benytte seg av teorikunnskapene på forrige økt.
 • Det er også en god øvelse i ledelse, fordi patruljen samarbeider om praktiske oppgaver under veiledning.

3. samling
TmL: 2
TuL: 1
Tema:
Orientering

Stikkord:

 • Grunnleggende orienteringsferdigheter,
 • krysspeiling,
 • kompasskurs,
 • kart og kompass,
 • navigering på vann.

Arbeidsform og gjennomføring:
Først teori, deretter praktisk øving, alene, og patruljevis.

Problemstillinger:

 • Denne økten skal forberede deltakerne på kanohaik senere i uken.
 • Målet er at de skal føle seg trygge på å orientere og være en patrulje alene på tur.

4. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Katapult

Stikkord:

 • Dette er en kreativ pioneringsøkt, for å øve på ferdigheter innen bygging med tau og treverk.
 • Økten har også stort fokus på veiledning, patruljens evne til å samarbeide.

Arbeidsform og gjennomføring:
Først teori, deretter praktisk øving, alene, og patruljevis.

Problemstillinger:

 • Denne økten forbereder deltakerne på kanohaik senere i uken.
 • Målet er at de skal føle seg trygge på å orientere og være en patrulje alene på tur.

5. samling
TmL: 2
Tema:
Særpreg

Stikkord:

 • Lære om hvorfor det er viktig med lagånd i en patrulje, og hvordan man kan bygge samhold.
 • Lage et kreativt patruljeflagg som patruljen skal ha med seg gjennom hele leiren.
 • For å skape patruljesamhold, samt å få frem kreativiteten.

Arbeidsform og gjennomføring:
Kort teori om særpreg, deretter praktisk gruppearbeid under veiledning.

Problemstillinger:
Lage et patruljeflagg med patruljens særpreg.

6. samling
TmL: 2
TuL: 8
Tema:
Haik

Stikkord:

 • Patruljen skal i samarbeid med veileder planlegge en overnattingstur på egenhånd borte fra leirområdet.
 • Planleggingen innebærer mat, fellesutstyr, turrute og sikkerhet.
 • Turen gjennomføres deretter patruljevis.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Gruppearbeid,
 • veiledning,
 • learning by doing,
 • samarbeid

Problemstillinger:
Mestre en overnattingstur uten ledere, både planleggingsfasen og selve turen.

7. samling
TmL: 3
Tema:
Førstehjelp

Stikkord:

 • Grunnleggende førstehjelpsøkt.
 • Fokus på ABC-drillen, og de situasjonene man kan komme opp i på tur.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, gruppearbreid, praksis

Problemstillinger:

 • Hvilke ulykker må man være forberedt på på tur?
 • Hva gjør man når uhellet er ute?
 • Hvordan forbereder man seg for å unngå skader, og hva tar man med på tur?

8. samling
TmL: 3
Tema:
Problemløp

Stikkord:

 • Samarbeidsoppgaver, og problemløsing.
 • Rundløype med ulike "teambuildingsoppgaver".
 • Fokus på lederrollen og samarbeid i patruljen.
 • Evaluering med veileder etterpå.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Takle utfordringer som dukker opp underveis,
 • se løsninger,
 • samarbeide.

9. samling
TmL: 3
Tema:
Veiledning som metode

Stikkord:

 • Veiledning som metode,
 • learning by doing,
 • ledelse

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktiske oppgaver, diskusjon, teori

Problemstillinger:

 • Hvordan lære fra seg?
 • Hvordan bruke veiledning som ledelsesform?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Hefte med oppsummering av alle økter + Handouts

 

For lærer/instruktør:

Speiderboka www.speiderbasen.no

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Speiderledere med bred erfaring innen speiding og friluftsliv.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema blir sendt ut etter leiren. Staben gjennomfører også en evaluering av sin innsats.

Utfyllende opplysninger

Falkeleir er en sommerleir for de eldste speiderne, og siste trinn på misjonsforbundets speiderkorps patruljeførertrening.

En rød tråd gjennom hele leiren er "learning by doing". Alle får prøve seg i lederrollen, og veiledning som metode står hele tiden i fokus.