1278 Falkeleir

Mål:

Gjennom "learning by doing" får alle prøve seg i lederrollen, med veiledning som metode.
Målet nåes ved:

a) Å fremme veiledning som ledelsesform
b) Læring ved egenaktivitet
c) La den enkelte få nye imulser og ideer
d) Et inspirerende patruljeførermiljø i NMU
e) Naturopplevelse

Målgruppe:

Speidere på ungdomsskoletrinnet, primært i MSK speiderkorps.

Antall deltakere:

Leiren passer for mellom 15 - 22 deltkaere.

Eventuelle merknader:

Falkeleir er en sommerleir for de eldste speiderne, og siste trinn på misjonsforbundets speiderkorps patruljeførertrening.
En rød tråd gjennom hele leiren er "learning by doing". Alle får prøve seg i lederrollen, og veiledning som metode står hele tiden i fokus.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Leirliv

Stikkord:

Dette er en økt med rulleringsposter: Hygiene/matlaging, leirinnredning, arbeidsfordeling, surringer og patruljesærpreg.

Arbeidsform og gjennomføring:

Patruljevis rullering fra post til post. Øktene er korte og teoretiske, for å gi et grunnlag for hvordan man skal bygge leir.

Problemstillinger:

Målet med økten er å gjøre den enkelte bevisst på hva en god leirplass skal inneholde, og viktigheten av de ulike momentene.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Bygging av leir

Stikkord:

Dette er den praktiske fortsettelsen av første samling. Under veiledning skal patruljene nå bygge leir.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid. Bygging av spisebord, innreding av leirområde osv. Samarbeid og arbeidsfordeling er nøkkelord

Problemstillinger:

Utfordringen på denne økten er ¨å benytte seg av teorikunnskapene på forrige økt. Det er også en god øvelse i ledelse, fordi patruljen samarbeider om praktiske oppgaver under veiledning.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Orientering

Stikkord:

Grunnleggende orienteringsferdigheter, krysspeiling, kompasskurs, kart og kompass, navigering på vann.

Arbeidsform og gjennomføring:

Først teori, deretter praktisk øving, alene, og patruljevis.

Problemstillinger:

Denne økten skal forberede deltakerne på kanohaik senere i uken. Målet er at de skal føle seg trygge på å orientere og være en patrulje alene på tur.

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Katapult

Stikkord:

Dette er en kreativ pioneringsøkt, for å øve på ferdigheter innen bygging med tau og treverk. Økten har også stort fokus på veiledning, patruljens evne til å samarbeide.

Arbeidsform og gjennomføring:

Først teori, deretter praktisk øving, alene, og patruljevis.

Problemstillinger:

Denne økten forbereder deltakerne på kanohaik senere i uken. Målet er at de skal føle seg trygge på å orientere og være en patrulje alene på tur.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Særpreg

Stikkord:

Lære om hvorfor det er viktig med lagånd i en patrulje, og hvordan man kan bygge samhold. Lage et kreativt patruljeflagg som patruljen skal ha med seg gjennom hele leiren. For å skape patruljesamhold, samt å få frem kreativiteten.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kort teori om særpreg, deretter praktisk gruppearbeid under veiledning.

Problemstillinger:

Lage et patruljeflagg med patruljens særpreg.

6. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 8

Tema:

Haik

Stikkord:

Patruljen skal i samarbeid med veileder planlegge en overnattingstur på egenhånd borte fra leirområdet. Planleggingen innebærer mat, fellesutstyr, turrute og sikkerhet. Turen gjennomføres deretter patruljevis.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid, veiledning, learning by doing, samarbeid

Problemstillinger:

Mestre en overnattingstur uten ledere, både planleggingsfasen og selve turen.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Førstehjelp

Stikkord:

Grunnleggende førstehjelpsøkt. Fokus på ABC-drillen, og de situasjonene man kan komme opp i på tur.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, gruppearbreid, praksis

Problemstillinger:

Hvilke ulykker må man være forberedt på på tur? Hva gjør man når uhellet er ute? Hvordan forbereder man seg for å unngå skader, og hva tar man med på tur?

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Problemløp

Stikkord:

Samarbeidsoppgaver, og problemløsing. Rundløype med ulike "teambuildingsoppgaver". Fokus på lederrollen og samarbeid i patruljen. Evaluering med veileder etterpå.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gruppearbeid

Problemstillinger:

Takle utfordringer som dukker opp underveis, se løsninger, samarbeide.

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Veiledning som metode

Stikkord:

Veiledning som metode, learning by doing, ledelse

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske oppgaver, diskusjon, teori

Problemstillinger:

Hvordan lære fra seg? Hvordan bruke veiledning som ledelsesform?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Hefte med oppsummering av alle økter + Handouts

Krav til lærer/instruktør:

Speiderledere med bred erfaring innen speiding og friluftsliv

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Speiderboka www.speiderbasen.no

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema blir sendt ut etter leiren. Staben gjennomfører også en evaluering av sin innsats.