1277 Fluefiske- nybegynner

Mål:

Deltagerne skal etter kurset kunne det mest grunnleggende for å kunne fiske med fluestang, og kjenne til forskjellig utstyr som benyttes til fluefiske.

Målgruppe:

Nybegynnere med interesse for fluefiske. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innledning og registrering. Gjennomgang av programmet og praktiske opplysninger.

Stikkord:

Forskjellig utstyr, prinsipper for fluefiske. Fluefiskets opprinnelse og historie.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med diskusjon/spørsmål.

Problemstillinger:

Hvilket utstyr er best egnet til de forskjellige forhold og til den enkelte fisker?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fiskeutstyr

Stikkord:

Stenger, sneller, snører, fluer, annet nødvendig utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis. Demonstrasjon/instruksjon. Diskusjon/spørsmål.

Problemstillinger:

Montering og klargjøring av utstyr. Tips til vedlikehold av utstyret.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk fiske.

Stikkord:

Valg av utstyr, kasteteknikk. Gjennomgang av de mest grunnleggende kastene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med demonstrasjon/ instruksjon. Praktiske øvelser på vann.

Problemstillinger:

Når og hvor er fluefisket egnet som fiskemetode?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Evaluering

Stikkord:

Utveksling av erfaringer etter kasteøvelsene. Praktiske råd og tips. Avslutning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Evaluering med diskusjon og spørsmål.

Problemstillinger:

Hvordan utvikle kasteteknikken videre?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltagere som har eget utstyr kan benytte dette, mens det vil være anledning til kjøp av utstyr på kurset.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren fluefisker med inngående kjennskap til utstyr og kasteteknikk. 2 instruktører på den praktiske delen.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Studieplanen Utstyr for fiske

Opplegg for evaluering:

Kurset evalueres i felleskap med instruktør, med råd og tips for videre utvikling som fluefisker.