1277 Fluefiske- nybegynner

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal etter kurset kunne det mest grunnleggende for å kunne fiske med fluestang, og kjenne til forskjellig utstyr som benyttes til fluefiske.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere med interesse for fluefiske. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Innledning og registrering. Gjennomgang av programmet og praktiske opplysninger.

Stikkord:
Forskjellig utstyr, prinsipper for fluefiske. Fluefiskets opprinnelse og historie.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med diskusjon/spørsmål.

Problemstillinger:
Hvilket utstyr er best egnet til de forskjellige forhold og til den enkelte fisker?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Fiskeutstyr

Stikkord:
Stenger, sneller, snører, fluer, annet nødvendig utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis. Demonstrasjon/instruksjon. Diskusjon/spørsmål.

Problemstillinger:
Montering og klargjøring av utstyr. Tips til vedlikehold av utstyret.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Praktisk fiske.

Stikkord:
Valg av utstyr, kasteteknikk. Gjennomgang av de mest grunnleggende kastene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori med demonstrasjon/ instruksjon. Praktiske øvelser på vann.

Problemstillinger:
Når og hvor er fluefisket egnet som fiskemetode?

4. samling
TmL: 2
Tema:
Evaluering

Stikkord:
Utveksling av erfaringer etter kasteøvelsene. Praktiske råd og tips. Avslutning.

Arbeidsform og gjennomføring:
Evaluering med diskusjon og spørsmål.

Problemstillinger:
Hvordan utvikle kasteteknikken videre?

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Deltagere som har eget utstyr kan benytte dette, mens det vil være anledning til kjøp av utstyr på kurset.

For lærer/instruktør:
- Studieplanen
- Utstyr for fiske

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset evalueres i felleskap med instruktør, med råd og tips for videre utvikling som fluefisker.