1276 Hjemmeladning av riflepatroner

Mål:

Deltagerene skal etter kurset være i stand til å lade og utvikle sin egen amunisjon for trening og jakt.
Kvaliteten på egenprodusert ammunisjon skal være like god, eller bedre enn tilsvarende fabrikkprodusert ammunisjon.

Målgruppe:

Alle som ønsker å lade egne jakt og treningspatroner.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Følgende emner vil bli gjennomgått I løpet av kurset:

  • Sikkerhetsregler for behandling og oppbevaring av ladekomponenter.
  • Sikkerhetsprosedyrer for selve ladeprosessen.
  • Sikkerhet ved bruk og utvikling av egne ladninger.
  • Utvelgelse av ladekomponenter.
  • Behandling av ladeutstyr og verktøy.
  • Vanlige problemer og løsninger.
  • Testing og vurdering av egen produserte ladninger.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Oppsett og klargjøring av ladeutstyr.

Stikkord:

Innledende teori Sette opp Ladebenken. Sortere hylser. Smøre hylser. Presse hylse / fjerne tennhette. Rengjøre hylser. Diskusjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Klargjøring av hylse og bruk av trimmeverktøy.

Stikkord:

Trimming av hylselengden. Fjerne grader i hylsehalsen. Inspeksjon av hylsa. Montere tennhette. Uttrekk av projektil. Replasering av projektil.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Behandling og oppbevaring av krutt.

Stikkord:

Sikkerhet ved behandling av krutt. Oppbevaring av krutt. Indentifisering av krutt. Krutt typer. Valg av det best egnede krutt I forhold til patrontype / projektil. Måling og fylling av krutt i patroner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Feil som kan skje under ladeprossessen og farene som er forbundet med dette.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Sette sammen patronen.

Stikkord:

Måling og veiing av krutt. Fylling av krutt I hylsa. Kontroll av kruttmengde. Innstilling av Seater Die. Montering av projektil. Kontroll av ferdig patron. Diskusjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Problemer og farer ved fylling av krutt.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Praktisk lading.

Stikkord:

Kursdeltagere lader egne patroner med veiledning fra instruktør. Et tilbakebikk på målsettingen. Hvordan skaffe mer informasjon. En oppsummering av ladeprosessen. Diskusjon. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Test av egenproduserte patroner.

Stikkord:

Vi testskyter og kronograferer våre egenproduserte patroner, tolker resultater og diskuterer mulighet for forbedringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktiske øvelser og diskusjon.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Våpenjournalens ladebok og internett.

Krav til lærer/instruktør:

Må være en allsidig og erfaren hjemmelader. Testskyting utføres med veiledning av godkjent rifleinstruktør.