1276 Hjemmeladning av riflepatroner

Godkjent for 4–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerene skal etter kurset være i stand til å lade og utvikle sin egen amunisjon for trening og jakt.
Kvaliteten på egenprodusert ammunisjon skal være like god, eller bedre enn tilsvarende fabrikkprodusert ammunisjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lade egne jakt og treningspatroner.

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Oppsett og klargjøring av ladeutstyr.

Stikkord:

 • Innledende teori
 • Sette opp Ladebenken.
 • Sortere hylser.
 • Smøre hylser.
 • Presse hylse / fjerne tennhette.
 • Rengjøre hylser.
 • Diskusjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

2. samling
TmL: 1
Tema:
Klargjøring av hylse og bruk av trimmeverktøy.

Stikkord:

 • Trimming av hylselengden.
 • Fjerne grader i hylsehalsen.
 • Inspeksjon av hylsa.
 • Montere tennhette.
 • Uttrekk av projektil.
 • Replasering av projektil.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

3. samling
TmL: 1
Tema:
Behandling og oppbevaring av krutt.

Stikkord:

 • Sikkerhet ved behandling av krutt.
 • Oppbevaring av krutt.
 • Indentifisering av krutt.
 • Kruttyper.
 • Valg av det best egnede krutt I forhold til patrontype / projektil.
 • Måling og fylling av krutt i patroner.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

Problemstillinger:
Feil som kan skje under ladeprossessen og farene som er forbundet med dette.

4. samling
TmL: 1
Tema:
Sette sammen patronen.

Stikkord:

 • Måling og veiing av krutt.
 • Fylling av krutt I hylsa.
 • Kontroll av kruttmengde.
 • Innstilling av Seater Die.
 • Montering av projektil.
 • Kontroll av ferdig patron.
 • Diskusjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

Problemstillinger:
Problemer og farer ved fylling av krutt.

5. samling
TmL: 1
Tema:
Praktisk lading.

Stikkord:

 • Kursdeltagere lader egne patroner med veiledning fra instruktør.
 • Et tilbakebikk på målsettingen.
 • Hvordan skaffe mer informasjon.
 • En oppsummering av ladeprosessen.
 • Diskusjon.
 • Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

6. samling
TmL: 3
Tema:
Test av egenproduserte patroner.

Stikkord:

 • Vi testskyter og kronograferer våre egenproduserte patroner, tolker resultater og diskuterer mulighet for forbedringer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Våpenjournalens ladebok og internett.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Må være en allsidig og erfaren hjemmelader. Testskyting utføres med veiledning av godkjent rifleinstruktør.

Utfyllende opplysninger

Følgende emner vil bli gjennomgått I løpet av kurset:
- Sikkerhetsregler for behandling og oppbevaring av ladekomponenter.
- Sikkerhetsprosedyrer for selve ladeprosessen.
- Sikkerhet ved bruk og utvikling av egne ladninger.
- Utvelgelse av ladekomponenter.
- Behandling av ladeutstyr og verktøy.
- Vanlige problemer og løsninger.
- Testing og vurdering av egen produserte ladninger.