1275 Villmarksleir

Mål:

Gi ungdom villmarksopplevelser knyttet til skyting, fiske og friluftsliv. Deltakerne vil lære om forskjellige temaer knyttet til dette.

Målgruppe:

Barn og ungdom

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurs

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Skyting (teori), fluebinding, fiske med flue, sluk og meiting.

Stikkord:

Skytestilling, sikte, avtrekk (teori), ulike fluetyper, bindeteknikk, fiske

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon i skyting (teori) med lærer, fluebinding (deltakerne binder sin egen flue), fiske med ulike typer fiskeutstyr (meite, haspel og flue)

Problemstillinger:

Forbedre skyteteknikk, lage sin egen fiskeflue, prøve å fange fisk

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Skyting, kanopadling, klatring, fluebinding, fiske

Stikkord:

Skyteteknikk, padleteknikk, klatring (koordinasjon, balanse, styrke og teknikk), fluebinding (ulike fluetyper, forståelse av imitasjonsteknikk), fisketeknikk og bruk av ulike typer fiskeutstyr

Arbeidsform og gjennomføring:

Skyting med hagle, salongrifle og luftgevær, teoretisk og praktisk kanopadling, fjellklatring m. instruksjon og sikring, fluebinding og fiske med ulike typer fiskeutstyr (meite, haspel og flue).

Problemstillinger:

Lære å skyte, padle kano, klatre, binde fluer og fiske

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Skyting, kanopadling, klatring, fluebinding, fiske

Stikkord:

Skyteteknikk, padleteknikk, klatring (koordinasjon, balanse, styrke og teknikk), fluebinding (ulike fluetyper, forståelse av imitasjonsteknikk), fisketeknikk og bruk av ulike typer fiskeutstyr

Arbeidsform og gjennomføring:

Skyting med hagle, salongrifle og luftgevær, teoretisk og praktisk kanopadling, fjellklatring m. instruksjon og sikring, fluebinding og fiske med ulike typer fiskeutstyr (meite, haspel og flue).

Problemstillinger:

Lære å skyte, padle kano, klatre, binde fluer og fiske

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Hundedressur, kart og kompass i teori og praksis

Stikkord:

Kontakt med hunden, forsterkning av positiv adferd, tålmodighet. Orientere kartet, lese kartet, marsjretningspil, kompasshus, kompassnål

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon av hundedressur, teoretisk innføring i bruk av kart og kompass, benytte kart og kompass til orientering under friluftsliv

Problemstillinger:

Hvordan dressere en hund? Hvordan orientere seg v.h.a. kart og kompass

Krav til lærer/instruktør:

Teoretisk og praktisk erfaring fra tilsvarende instruksjon.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div. litteratur i skyting, fluebinding, fiske, bruk av kart og kompass, klatring og kanopadling.