1275 Villmarksleir

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi ungdom villmarksopplevelser knyttet til skyting, fiske og friluftsliv. Deltakerne vil lære om forskjellige temaer knyttet til dette.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og ungdom

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Skyting (teori), fluebinding, fiske med flue, sluk og meiting.

Stikkord:
Skytestilling, sikte, avtrekk (teori), ulike fluetyper, bindeteknikk, fiske

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon i skyting (teori) med lærer, fluebinding (deltakerne binder sin egen flue), fiske med ulike typer fiskeutstyr (meite, haspel og flue)

Problemstillinger:
Forbedre skyteteknikk, lage sin egen fiskeflue, prøve å fange fisk

2. samling
TmL: 10
Tema:
Skyting, kanopadling, klatring, fluebinding, fiske

Stikkord:
Skyteteknikk, padleteknikk, klatring (koordinasjon, balanse, styrke og teknikk), fluebinding (ulike fluetyper, forståelse av imitasjonsteknikk), fisketeknikk og bruk av ulike typer fiskeutstyr

Arbeidsform og gjennomføring:
Skyting med hagle, salongrifle og luftgevær, teoretisk og praktisk kanopadling, fjellklatring m. instruksjon og sikring, fluebinding og fiske med ulike typer fiskeutstyr (meite, haspel og flue).

Problemstillinger:
Lære å skyte, padle kano, klatre, binde fluer og fiske

3. samling
TmL: 10
Tema:
Skyting, kanopadling, klatring, fluebinding, fiske

Stikkord:
Skyteteknikk, padleteknikk, klatring (koordinasjon, balanse, styrke og teknikk), fluebinding (ulike fluetyper, forståelse av imitasjonsteknikk), fisketeknikk og bruk av ulike typer fiskeutstyr

Arbeidsform og gjennomføring:
Skyting med hagle, salongrifle og luftgevær, teoretisk og praktisk kanopadling, fjellklatring m. instruksjon og sikring, fluebinding og fiske med ulike typer fiskeutstyr (meite, haspel og flue).

Problemstillinger:
Lære å skyte, padle kano, klatre, binde fluer og fiske

4. samling
TmL: 5
Tema:
Hundedressur, kart og kompass i teori og praksis

Stikkord:
Kontakt med hunden, forsterkning av positiv adferd, tålmodighet. Orientere kartet, lese kartet, marsjretningspil, kompasshus, kompassnål

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon av hundedressur, teoretisk innføring i bruk av kart og kompass, benytte kart og kompass til orientering under friluftsliv

Problemstillinger:
Hvordan dressere en hund? Hvordan orientere seg v.h.a. kart og kompass

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:
- Div. litteratur i skyting, fluebinding, fiske, bruk av kart og kompass, klatring og kanopadling.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk og praktisk erfaring fra tilsvarende instruksjon.