1274 Apportprøvekurs- demovideo

Godkjent for 8–20 timer  |  4–7 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter kurset vite hvordan en apportkonkurranse foregår, hvilke krav som stilles til hundene i UK og AK klassen, i tillegg til praktisk trening og veiledning i alle øvelsene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som har lært hunden grunnleggende apport og som ønsker å starte på apportkonkurranser

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Presentasjoner, lover og regler rundt hundehold.

Stikkord:
Presentasjoner av instruktør(er), deltagere, deres hunder og deres forventinger til kurset. Hundens sanser og motivasjon til læring.

Gjennomgang av hvilket lovverk som arrangør og deltagere må forholde seg til. Prøvens gjennomføring, Prøvekritikkskjema, påmeldingsrutiner.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, presentasjon og diskusjon

Problemstillinger:
Spørsmål og svar til stikkordene

2. samling
TmL: 6
TuL: 3
Tema:
Gjennomgang av søk og spor øvelsene

Stikkord:
Gjennomgang av hvordan øvelsene foregår, og hvordan det dømmes. Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander.

Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på.

Arbeidsform og gjennomføring:
Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og trening med egne hunder. Dagen avsluttes med egentrening med individuell tilbakemelding til hver enkelt deltaker

Problemstillinger:
Hundens forutsetninger, lederskap. Trekkområder, egenskapsregistrering. Spørsmål og svar

3. samling
TmL: 6
TuL: 3
Tema:
Gjennomgang av vannøvelsen

Stikkord:
Gjennomgang av hvordan øvelsen foregår, og hvordan det dømmes. Hvordan legges øvelsen opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstander.

Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på.

Arbeidsform og gjennomføring:
Innledende teori og gjennomgang av øvelsen, deretter praktisk visning og trening med egne hunder. Dagen avsluttes med egentrening med individuell tilbakemelding til hver enkelt deltaker.

Problemstillinger:
Trekkområder, egenskapsregistrering. Spørsmål og svar.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
Kurshefte, langline, dummy, kritikkskjema til prøven

For lærer/instruktør:
- Dommerhåndbok for fuglehundprøver
- NKK's regler for fuglehundprøver
- Trekktabell for Apportprøvedommere
- Lokale kommunale bestemmelser

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Apportprøvedommer, eller lang erfaring som deltaker og hjelper på apportprøver, med krav til 1AK premie på egendressert hund.\ Arrangør holder apportvilt til kurset

Avsluttende prøve/eksamen

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere hver kurskveld, samt oppsummering blant instruktørene i etterkant av kurset

Utfyllende opplysninger

Apportprøvekurset forutsetter at grunnleggende kunnskap om apport er tilstede.