1267 Hesteakt. barn/unge-ped.tilrettelegg.

Mål:

Deltakerne skal få innføring i grunnleggende pedagogikk.
Deltakerne skal få kunnskap om hvordan å sette gode læringsmål, vurdering for læring og hvordan fremme motivasjon.
Deltakerne skal få tips og ideer til innhold og pedagogisk tilrettelegging av enkle kurs og undervisningsopplegg med hest for barn og unge.
Deltakerne skal få innsikt i hesten og pedagogen sin rolle ved bruk av hest.

Målgruppe:

Personer over 16 år som gir et tilbud med hest til barn og unge, eller som ønsker å starte opp et slikt tilbud. Kurset egner seg for alle som har interesse for temaet kurset omhandler. Deltakerne bør ha noen egne ferdigheter og kunnskaper om hest og ridning for å få best mulig utbytte av kurset.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan gjennomføres som et enkeltstående kurs. Anbefales å gjennomføres sammen med kursene ”1259 Hesteaktivit. og barn/unges utvikling” og ” Barn og unges læringsmiljø i stallen”. Kurset har i hovedtrekk samme innhold som de tidligere kursene til Hest og Helse ”Arbeid med/ledelse av barn og unge, trinn 2” (som er blitt holdt i perioden 2006-2010).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Presentasjon. Hesten og den voksne sin rolle ved bruk av hest.

Stikkord:

Presentasjon av instruktør og deltakere; erfaring med barn og hest, læringsmål for kurset. Hesten sin rolle i hesteaktiviteter. Den voksne sin rolle ved bruk av hest.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med forelesning. Bruk av powerpoint, samt bilder og eksempler.

Problemstillinger:

Hvilken rolle har hesten i aktiviteter for barn og unge?
Hvilken rolle har den voksne ved bruk av hest for barn og unge?

2. samling

Timer med lærer: 11

Tema:

Pedagogikk.

Stikkord:

Pedagogikk (innføring og definisjon), pedagogiske prinsipper, didaktikk, didaktiske relasjonsmodellen, læringsmål, vurdering for læring, motivasjonslære, tilrettelegging av enkle kurs og undervisningsopplegg.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori med forelesning og instruksjon, med eksempler og illustrasjoner. Bruk av powerpoint. Praktiske øvelser i kursrommet, i stallen og ved ridning.

Problemstillinger:

Hva er pedagogikk?
Hvilke pedagogiske prinsipper kan vi nyttiggjøre oss?
Hva er didaktikk?
Hvordan bruke den didaktiske relasjonsmodellen i planleggingsarbeidet?
Hva er hensikten med læringsmål?
Hva er karakteristiske trekk ved gode læringsmål?
Hvordan bruke vurdering for læring?
Hva er motivasjon?
Hvordan skape motivasjon?
Hvordan tilrettelegge og gjennomføre enkle kurs og undervisningsopplegg?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det benyttes powerpoint, tavle og flip-over i undervisningen.
Eget kompendium for deltakerne med relevant informasjon og teori blir delt ut.

Anbefalt litteratur og materiell: DVD- Trygg med hest (2006). Norsk hestesenter og Norges rytterforbund.
Wallace, J. (2002). Teaching children to ride. A handbook for Instructors. Great Britan: Kenilworth press.
Myhre, R. (2001). Didaktisk basiskunnskap. Gyldendal akademisk.
Sørensen, L.E. (1999). Hesten som pædagogisk redskab. Faaborg: Forlaget Zosma.

Deltakerne vil i tillegg få en litteraturliste med ytterligere titler og materiell som kan være interessante relatert til kursets tema.

Krav til lærer/instruktør:

Ridelærerutdannelse og pedagogisk utdanning. Erfaring med arbeid med barn og unge.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema benyttes.