1266 Instruktørassistent bre

Mål:

- deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng
- deltakerne skal gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng)
- deltakerne skal videre bevisstgjøres grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel
- kurset skal anspore til refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar

Målgruppe:

Aktive brevandrere

Antall deltakere:

4 deltakere pr. imstruktør, minimum 2 instruktører

Eventuelle merknader:

Videre påbyggig:
- opptak til veilederkurs bre
Varighet:
- 4 dager (48 timer)

1. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

- Veivalg og føring i brefall
- Bevegelsesteknikk og bruk av personlig breutstyr
- Orientering dler og sikringsmetoder

Arbeidsform:

Deltakerne skal få mest mulig egenpraksis i orientering, veivalg, bevegelsesteknikk, sikringsarbeid og kameratredning. Det er viktig at det skapes et trygt læringsmiljø og at det gjennomføres som et kurs der deltakerne skal lære mest mulig. Kurset skal ikke bære preg av eksaminasjon eller testing. Deltakerne skal motiveres til å være aktive, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.

2. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

- Sikkerhet, sikringsmidler og sikringsmetoder
- Kameratredning
- Kjennskap til den organiserte redningstjenesten

Arbeidsform:

Se samling 1.

3. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

- Førstehjelp
- Rappell og klemknutegang
- Snøbakketeknikk

Arbeidsform:

Se samling 1.

4. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

- Brefører-, turleder- og veglederrollen
- Naturvennlig ferdsel

Arbeidsform:

Se samling 1.

Krav til deltakere:

- grunnkurs bre eller tilsvarende
- minst to års erfaring med alpine turer samt breturer sommer som vinter
- ha gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter
- orienteringskunnskaper, alminnelig god utholdenhet og bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is
- minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager i forskjellige breområder (utenom brekurset og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt
- dokumentert variert erfaring fra både snødekt bre og blåis
- viktig at dokumenterte erfaringer fra breområder er selvstendig erfaring, der en har vært med på veivalg og sikring underveis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledende kursprogram:
Nasjonal Standard for arrangører, fører og instruktører
Obligatorisk litteratur/materiell:
- Nasjonal Standard for arrangører, fører og instruktører - Breboka, DNT (2009)
- DNT fjellsports instruktørhandbok - DNT fjellsports metodesett for bre og klatring

Krav til lærer/instruktør:

Arrangør må være NF godkjent. Kursleder må være fjellkursleder eller breinstruktør 2. Instruktør må være breinstruktør 1.

Opplegg for evaluering:

Etter endt kurs skal deltakerne få en skriftlig og muntlig vurdering som gir konkret veiledning til videre egenutvikling. Deltakere med manglende forståelse for sikkerhet og/eller utilstrekkelig egenferdighet på breen, må få konkret beskjed om hva som må forbedres før eventuell videre utdanning. De konkrete vurderingene skal føres inn på evalueringsskjema i kandidatens loggbok.