1264 Friluftsliv i vinterfjellet

Mål:

- Gi deltakerne de nødvendige basiskunnskapene og holdninger som skal til for å planlegge og gjennomføre en tur i vinterfjellet på en sikker og naturvennlig måte - Bli kjent med friluftslivet i vinterfjellet

Målgruppe:

- åpent for alle - et minimum av skiferdigheter er påkrevet

Antall deltakere:

Anbefalt maks 10 deltakere pr. kursleder

Eventuelle merknader:

Varighet 2,5 dager (21 timer), feks. en helg der det er oppstart fredag.
Hvordan opplegget struktureres/gjennomføres er opp til kursleder/instruktør.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer:

Tema:

Forberedelse til tur:
- innledning
- turplanlegging
- bekledning/ utstyr og mat/ ernæring

Arbeidsform:

Kurset er organisert som en tur, der det veksles mellom teoriøkter inne på kvelden og tur på dagtid

2. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer:

Tema:

Turkunnskap i vinterfjellet:
- tur
- orientering
- skredvurdering
- førstehjelp
- kameratredning
- bo ute (overnatting i snøen)

Arbeidsform:

Kurset er organisert som en tur, der det veksles mellom teoriøkter inne på kvelden og tur på dagtid

3. samling

Timer med lærer: 7

Timer uten lærer:

Tema:

Turkunnskap i vinterfjellet del 2:
- tur
- orientering
- skredfarevurdering
- bruk av vindsekk
- avslutning

Arbeidsform:

Kurset er organisert som en tur, der det veksles mellom teoriøkter inne på kvelden og tur på dagtid

Kurset kvalifiserer til:

Bedret egenkompetanse

Litteratur/materiell for deltakerne:

Turlederboka, DNT (2010)

Krav til lærer/instruktør:

DNT vinterturleder, eller annen tilsvarende utdanning.

Opplegg for evaluering:

Ingen