1264 Friluftsliv i vinterfjellet

Godkjent for 8–21 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi deltakerne de nødvendige basiskunnskapene og holdninger som skal til for å planlegge og gjennomføre en tur i vinterfjellet på en sikker og naturvennlig måte
- Bli kjent med friluftslivet i vinterfjellet

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

- åpent for alle
- et minimum av skiferdigheter er påkrevet

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Forberedelse til tur:

 • innledning
 • turplanlegging
 • bekledning/ utstyr og mat/ ernæring

Arbeidsform:
Kurset er organisert som en tur, der det veksles mellom teoriøkter inne på kvelden og tur på dagtid

2. samling
TmL: 10
Tema:

 • Turkunnskap i vinterfjellet
 • tur
 • orientering
 • skredvurdering
 • førstehjelp
 • kameratredning
 • bo ute (overnatting i snøen)

Arbeidsform:
Kurset er organisert som en tur, der det veksles mellom teoriøkter inne på kvelden og tur på dagtid

3. samling
TmL: 7
Tema:

 • Turkunnskap i vinterfjellet del 2:
 • tur
 • orientering
 • skredfarevurdering
 • bruk av vindsekk
 • avslutning

Arbeidsform:
Kurset er organisert som en tur, der det veksles mellom teoriøkter inne på kvelden og tur på dagtid

Kurset kvalifiserer til:
Bedret egenkompetanse

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Turlederboka, DNT (2010)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

DNT vinterturleder, eller annen tilsvarende utdanning.

Utfyllende opplysninger

Varighet 2,5 dager (21 timer), feks. en helg der det er oppstart fredag.\ Hvordan opplegget struktureres/gjennomføres er opp til kursleder/instruktør.