1263 Kokkekurs

Mål:

Gjennom kurset vil de som er ansvarlige/lager maten på de betjente hyttene få hevet sin kompetanse innenfor matlaging/kokking.

Målgruppe:

Kokker og vertskap på DNTs betjente hytter.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan eventuelt kombineres med vertskapskurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

- Bruk av lokale råvarer og oppskrifter
- Hvordan få tak i råvarene – logistikk
- Hvordan presentere lokal mat på hytta
- Egentrening i matlaging (vil variere fra kurs til kurs)
- Testing av vin, akevitt og/eller øl (vil variere fra kurs til kurs)

Arbeidsform:

- Kurset holdes på en av de store betjente hyttene – innendørs
- Diskusjon/erfaringsutveksling i plenum og i grupper
- Arbeidsformene vil være en kombinasjon av foredrag/instruksjon og praktisk arbeid på kjøkken

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

- Bruk av lokale råvarer og oppskrifter
- Hvordan få tak i råvarene – logistikk
- Hvordan presentere lokal mat på hytta
- Egentrening i matlaging (vil variere fra kurs til kurs)
- Testing av vin, akevitt og/eller øl (vil variere fra kurs til kurs)

Arbeidsform:

- Kurset holdes på en av de store betjente hyttene – innendørs
- Diskusjon/erfaringsutveksling i plenum og i grupper
- Arbeidsformene vil være en kombinasjon av foredrag/instruksjon og praktisk arbeid på kjøkken

Krav til lærer/instruktør:

Kursledere/instruktører må være anerkjente kokker med god erfaring når det gjelder undervisning. De må også kjenne til DNT som organisasjon med de begrensninger som er på et hyttekjøkken.