1263 Kokkekurs

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom kurset vil de som er ansvarlige/lager maten på de betjente hyttene få hevet sin kompetanse innenfor matlaging/kokking.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kokker og vertskap på DNTs betjente hytter.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:

 • Bruk av lokale råvarer og oppskrifter
 • Hvordan få tak i råvarene – logistikk
 • Hvordan presentere lokal mat på hytta
 • Egentrening i matlaging (vil variere fra kurs til kurs)
 • Testing av vin, akevitt og/eller øl (vil variere fra kurs til kurs)

Arbeidsform:

 • Kurset holdes på en av de store betjente hyttene – innendørs
 • Diskusjon/erfaringsutveksling i plenum og i grupper
 • Arbeidsformene vil være en kombinasjon av foredrag/instruksjon og praktisk arbeid på kjøkken


2. samling
TmL: 6
Tema:

 • Bruk av lokale råvarer og oppskrifter
 • Hvordan få tak i råvarene – logistikk
 • Hvordan presentere lokal mat på hytta
 • Egentrening i matlaging (vil variere fra kurs til kurs)
 • Testing av vin, akevitt og/eller øl (vil variere fra kurs til kurs)


Arbeidsform:

 • Kurset holdes på en av de store betjente hyttene – innendørs
 • Diskusjon/erfaringsutveksling i plenum og i grupper
 • Arbeidsformene vil være en kombinasjon av foredrag/instruksjon og praktisk arbeid på kjøkken

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Kursledere/instruktører må være anerkjente kokker med god erfaring når det gjelder undervisning. De må også kjenne til DNT som organisasjon med de begrensninger som er på et hyttekjøkken.

Utfyllende opplysninger

Kurset kan eventuelt kombineres med vertskapskurset.