1262 Focus - bruker

Mål

Gjennom kurset vil ansatte og tillitsvalgte i medlemsforeningene lære å bruke datasystemet Focus.

Målgruppe

Ansatte og tillitsvalgte i DNT

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

- Rutiner for medlemsservice

Arbeidsform og gjennomføring

I klasserom med PC

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

- Praktisk bruk av Focus
- Øvinger med veiledning

Arbeidsform og gjennomføring

I klasserom med PC

Litteratur/materiell for deltakerne

Kursmateriell sendes deltakerne på forhånd

Krav til lærer/instruktør

Ansatte på medlemsservice i DNT sentralt