1262 Focus - bruker

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom kurset vil ansatte og tillitsvalgte i medlemsforeningene lære å bruke datasystemet Focus.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ansatte og tillitsvalgte i DNT

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 8
Tema
- Rutiner for medlemsservice

Arbeidsform og gjennomføring
I klasserom med PC

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
- Praktisk bruk av Focus
- Øvinger med veiledning

Arbeidsform og gjennomføring
I klasserom med PC

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kursmateriell sendes deltakerne på forhånd

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ansatte på medlemsservice i DNT sentralt

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.