1261 Vinterturleder mod. 4

Mål:

Hovedmål:
Turledelse i fjellet vinterstid

Delmål:
- Ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
- Ha evne til å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg
- Mestre orientering under krevende forhold
- Kunne gjennomføre og organisere improvisert overnatting ute
- Ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
- Ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
- Ha selvinnsikt og evne til refleksjon over egen rolle som turleder

Målgruppe:

Sommerturledere

Eventuelle merknader:

Dette er et kurs i kategorien turledelse /instruktørutdannelse.
Kurset har ingen videre påbygging.
Kurset kan arrangeres sammenhengende eller over tre helger.
7 dager eller 3x2,5 dag (75 timer) se også studieplaner 1067,1068, 1069.

Antall deltakere:

Minimum 6 deltakere, maksimum 12 deltakere, minimum 2 kursledere.

1. samling

Timer med lærer: 25

Tema:

 • Del 1: Skred og veivalg.
  Forslag til innhold:
  - Snøkjennskap
  - Faktorer som påvirker stabilitet i snødekket (vær, temperatur og terreng)
  - Bruk av kart til turplanlegging
  - Veivalg og vurdering i lendet på tur
  - Kameratredning
  - Gruppeprosesser og organisering av grupper

Stikkord:

Dette er en modul tilsvarende et NF skredkurs som gir solid og grundig innføring i metoder for skredfarevurdering, veivalg og kameratredning. Deltakerne skal gjennom kurset oppnå en grunnleggende forståelse for snøskred, snøskredfare og veivalg i skredfarlig terreng. De skal få en innføring i metoder for å undersøke snødekkets stabilitet og trenes i kameratredning.

Arbeidsform:

Kurset legges opp som en tur. Undervisningen vil bli gjennomført med vekt på teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser i vinterfjellet under varierende vær og føreforhold. Det benyttes case og øvelser til reelle og aktuelle turledersituasjoner.

2. samling

Timer med lærer: 25

Tema:

 • Del 2: Bolig i snø.
  Forslag til innhold:
  - Orientering og veivalg
  - Organisering av gruppe
  - Gjennomgang av ulike former for nødly i snø
  - Etablere og overnatte ute i snø

Stikkord:

Dette er en modul som skal fokusere på ly og overnatting ute vinterstid med en gruppe på tur i vinterfjellet. En vil diskutere ulike overnattingsformer, og tilegne seg erfaringer ved bruk av dem. Kurset inneholder også første del av selve vinterturlederutdannelsen der deltakerne selv er ansvarlige fra å ta seg frem i vinterfjellet og utvikle egne ferdigheter.

Arbeidsform:

Kurset legges opp som en tur. Undervisningen vil bli gjennomført med vekt på teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser i vinterfjellet under varierende vær og føreforhold. Det benyttes case og øvelser til reelle og aktuelle turledersituasjoner.

3. samling

Timer med lærer: 25

Tema:

 • Del 3: Krevende orientering og veivalg vinterstid.
  Forslag til innhold:
  - Krevende orientering og veivalg vinterstid (natt)
  - Organisering og ledelse (gjerne med vanskelige deltakere)
  - Reparasjon av ski/binding
  - Transport av skadet - skikjelke
  - Bekledning og ernæring (mat og drikke)

Stikkord:

Dette er en modul som skal fokusere på krevende orientering og veivalg vinterstid. Deltakerne skal på forhånd planlegge og gjennomføre en rute vinterstid som er utfordrende (gjerne nattestid). Under denne siste delen skal det også være fokus på ulykker og uforutsette hendelser.

Arbeidsform:

Kurset legges opp som en tur. Undervisningen vil bli gjennomført med vekt på teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser i vinterfjellet under varierende vær og føreforhold. Det benyttes case og øvelser til reelle og aktuelle turledersituasjoner.

Krav til deltakerne:

- Gjennomført kursmodul 1 og 2 (ambassadør- og grunnleggende turlederkurs) - Godkjent kursmodul 3 (sommerturlederkurs) - Gode kunnskaper om orientering - Gode kunnskaper om ferdsel i høyfjellet vinterstid - Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet - Erfaring som turleder sommerstid - Over 16 år - Medlemskap i DNT

Litteratur/materiell for deltakerne:

Veiledende kursprogram:
Dette ligger i kurslederhåndboken.
Obligatorisk litteratur/materiell:
Turlederhåndboken, DNT (2010).
Anbefalt litteratur/materiell:
- Augestad, Trond (2006). Overnatting i snøen. Kantgrop i en liten snøskavl. Kroppsøving, 6, 14-18
- Høyem, Jannicke; Augestad, Trond og Camilla Nordal Rask (2009). Å finne vann i vinterfjellet. Kroppsøving, 3
- Hågvar, Sigmund og Berntsen, Bredo (red.) (2001): Norsk naturarv. Våre naturverdier i et internasjonalt lys. Andresen & Butenschøn.
- Landrø, Markus (2007). Skredfare: snøskred, risiko og redning.En håndbok om skred for fjellskiløpere, klatrere og løssnøkjørere. Fri Flyt AS. (Boka er svært omfattende og grundig om temaet, og som en introduksjon kan vi anbefale følgende sider: s. 14-31 Introduksjon og s. 62-89 Faktore)
- Melbye, Mats D. (1997). Friluftsliv i vinterfjellet. Universitetsforlaget: Oslo. (NB! Feil om kartreferanser s. 53)
- Nordli, Øyvind (2000). Fjellet i snø, vind, sol og tåke: handbok for fjellturen. Samlaget, Oslo
- Ryd, Yngve (2001). Snö: en renskötare berättar.Stockholm: Ordfront.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent vinterturleder og godkjent DNT kursleder gjennom DNTs kurslederkurs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

- Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk) - kursledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk) - turledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk) - DNTs faktaark på turledelse, www.turistforeningen.no/foreningsnett

Opplegg for evaluering:

Deltakerne blir evaluert til bestått/ikke bestått ved slutten av kurset basert på kursledernes totalvurdering basert på deltakernes egnethet i forhold til mål for kurset. Løpende tilbakemeldinger fra kurslederne, selvevalueringer, og vurderinger/ tilbakemeldinger fra deltakerne. Evalueringen er basert på kurslederens vurdering av deltakeren som vinterturleder under alle forhold. Det er viktig at kursdeltakeren har et realistisk selvbilde til egen kompetanse.