1252 Testverter - en innføring

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal få en innføring i Norges Birøkterlags avlsarbeid og de rutiner som skal følges av testvertene i Norges Birøkterlags avlsarbeid slik at de etter gjennomført kurs kan være testverter for Norges Birøkterlag

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Erfarne birøktere som ønsker å være testverter for Norges Birøkterlag

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 12
Tema
Norges Birøkterlags avlsarbeid og testvertenes rolle i dette arbeidet

Stikkord
Generelt om Norges Birøkterlags avlsarbeid
Avlsmål og vektlegging av disse
Avlsverdiberegning og viktigheten av nøyaktighet i registrering av egenskaper
Innføring av dronninger og behandling av testbifolket første, andre og tredje testår
Registrering av egenskaper, rapportering, uttak og innsending av prøver
Praksis i bigård: registrering av egenskaper og uttak av prøver
Innvintring av testbifolk, forsendelse av avlsdronninger fra testvert til dronningavler, tilbakelevering av materiell
Varroabehandling i bigården og andre praktiske opplysninger.
Kritiske faktorer i nytt avlsopplegg og krav til testvertene
Diskusjon og kursevaluering

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesninger samt praksis i bigård

Problemstillinger
Hvordan skal testvertene læres opp og motiveres til å gjøre en så god jobb som mulig?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utlevert kompendium

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal holdes av avlssjef i Norges Birøkterlag

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset evalueres gjennom en avsluttende diskusjon