1252 Testverter - en innføring

Mål

Kursdeltakerne skal få en innføring i Norges Birøkterlags avlsarbeid og de rutiner som skal følges av testvertene i Norges Birøkterlags avlsarbeid slik at de etter gjennomført kurs kan være testverter for Norges Birøkterlag

Målgruppe

Erfarne birøktere som ønsker å være testverter for Norges Birøkterlag

Antall deltakere

10-20 deltakere per kurs

1. samling

Timer med lærer: 12

Tema

Norges Birøkterlags avlsarbeid og testvertenes rolle i dette arbeidet

Stikkord

Generelt om Norges Birøkterlags avlsarbeid
Avlsmål og vektlegging av disse
Avlsverdiberegning og viktigheten av nøyaktighet i registrering av egenskaper
Innføring av dronninger og behandling av testbifolket første, andre og tredje testår
Registrering av egenskaper, rapportering, uttak og innsending av prøver
Praksis i bigård: registrering av egenskaper og uttak av prøver
Innvintring av testbifolk, forsendelse av avlsdronninger fra testvert til dronningavler, tilbakelevering av materiell
Varroabehandling i bigården og andre praktiske opplysninger.
Kritiske faktorer i nytt avlsopplegg og krav til testvertene
Diskusjon og kursevaluering

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesninger samt praksis i bigård

Problemstillinger

Hvordan skal testvertene læres opp og motiveres til å gjøre en så god jobb som mulig?

Litteratur/materiell for deltakerne

Utlevert kompendium

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal holdes av avlssjef i Norges Birøkterlag

Opplegg for evaluering

Kurset evalueres gjennom en avsluttende diskusjon