1251 Jaktleders ansvar

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal ha fått innsikt i:
- lover, forskrifter
- forvaltning
- human og sikker jakt
- skuddplass og ettersøk
- skadeskytingsundersøkelsen og tilrettelegging for trening med eget jaktlag
- forberedelse til jakt, praktisk jakt, etterarbeid

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jaktledere, hundeførere (begge bør delta!), jaktlag, forvaltere i kommuner m.fl.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Presentasjon, gjennomgang av program og praktisk info.\Krav til jaktleder.\Lover og forskrifter.\Skuddplass og ettersøk.Rolleklargjøring.\Skuddplass og ettersøk.\Arbeid på skuddplass og bruk av hund.

Stikkord:
Human og sikker jakt. Jaktleders egenskaper. Jaktetikk. Problemløsning.\ Naturmangfoldsloven. Viltloven. Våpenloven. Hundeloven. Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst. Forvaltning av hjortevilt.

Arbeidsform og gjennomføring:
Det brukes teori og gruppearbeid i undervisningen. Arbeid på skuddplass foregår i praksis i grupper, gjerne med rollespill.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Forvaltning.\Krav til Jaktleder.\Sikker jakt.\

Stikkord:
Forvaltningsansvaret. Driftsplan. Avskytingsavtaler.\ Forberedelser til jakt. Praktisk jakt. Etterarbeid. Problemløsning.\ Skadeskytingsundersøkelsen.\ Praktisk skyting under instruksjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Det brukes teori og gruppearbeid.\Under skadeskytingsundersøkelsen brukes i tillegg demonstrasjon.\Praktisk skyting under instruksjon.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
Litteratur:
- Heftet: “Jaktleders ansvar”, NJFF, 2013
- Heftene fra “Bedre jakt undersøkelsene” på elg, hjort, villrein og rådyr, NJFF
- “Gruppeoppgaver til lovverk, forskrifter og problemløsning”
Utstyr og lignende:
- Dopapir.
- Latexhandsker.
- Rifle.
- Ammunisjon.
- Klær og utstyr for å være ute.

For lærer/instruktør:
Det er utarbeidet ppt som instruktørene kan laste ned gjennom instruktørsidene på NJFF portalen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kurset arrangeres av NJFFs fylkeslag og ved Jakt- og Fiskesenteret. Instruktørene ved kurset må ha kompetanse og autorisasjon som instruktører for jegerprøven, ettersøk og rifleskyting, samt inneha god kunnskap om forvaltning av hjortevilt og erfaring som storviltjeger.

Utfyllende opplysninger

Kurset bygger på teoretisk gjennomgang av jaktleders oppgaver og ansvar overfor kommune, vald og eget jaktlag. Praktisk opplæring/stimulering i opptreden og arbeid på skuddplass, bruk av hund på skuddplass, rollefordeling ved skadeskyting. Med bakgrunn i resultater fra skadeskytingsundersøkelse, instruksjon/trening i jaktskyting med rifle spesielt rettet mot de situasjoner som oftest gir skadeskyting ved storviltjakt. Ideer og momenter som enkelt kan tas med og brukes innen eget jaktlag.
Kurset går over 2 dager (16 t).

Kommentar: Ulike skuddplasser vises og gås igjennom, f.eks bom, beinskudd, kjeveskudd, hjerte/lungeskudd, vomskudd, etc.
Jaktrelatert skyting på ulike figurer og ulike hold. Banen avgjør hvilke mål som benyttes. Skape motivasjon for egen trening og innen eget jaktlag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.