125 GNSS og BaseCamp GPS

Godkjent for 8–20 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Kunne bruke BaseCamp programvare for å planlegge og evaluere aktiviteter i NRH som Treningsøkter, Øvelser og Aksjoner. 
 • Lære oppsett av Basecamp programvaren og installasjon av kart. 
 • Lære bruk av Basecamp med GPS.
 • Lære bruk av Basecamp og office 365.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk
Hundeførere i Norske Redningshunder og andre med interesse for tema

Innhold

Del 1 Introduksjon til GNSS Kart projeksjon

 • Teori rundt stadfesting og kart projeksjon.
 • Oppsett av Basecamp programvaren.
 • Installasjon av kart

Del 2 Praktisk bruk av Basecamp sammen med GPS og hundepeiler

 • Innlasting av sporlogger. Flere metoder og navnsetting av logg
 • Analyse av sporlogger Rensing av logg
 • Lage ruter på Basecamp / Lage teiger og søksområder
 • Laste søksområder opp til GPS enheten.
 • Sette punkter i kartet. Navngi punktene og lage statistikk ringer

Del 3 Introduksjon i bruk av Basecamp og office 365 under øvelser og aksjoner

 • Mappeliste struktur
 • Lage nye databaser. Lage mappeliste og lister.
 • Bruk av logger i Office 365 Online/Offline
 • Introduksjon til planlegging av aksjonen med blikk på NRH statistikk
 • eksporter data for å legge det på office 365
 • Avslutning, lagring og oppfølging av øvelser og aksjoner

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Introduksjonsvideo, Kompendium,

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap til GNSS og GPS/Hundepeiler

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.