125 GNSS og BaseCamp GPS

Godkjent for 8-20 timer  |  4-10 deltakere

Mål, læringsmål

Kunne bruke BaseCamp programvare for å planlegge og evaluere aktiviteter i NRH som Treningsøkter, Øvelser og Aksjoner. * Lære oppsett av Basecamp programvaren og installasjon av kart. * Lære bruk av Basecamp med GPS. * Lære bruk av Basecamp og office 365.

Målgruppe og forkunnskaper

1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk
Hundeførere i Norske Redningshunder og andre med interesse for tema

Kursinnhold

Del 1 Introduksjon til GNSS Kart projeksjon
- Teori rundt stadfesting og kart projeksjon.
- Oppsett av Basecamp programvaren.
- Installasjon av kart

Del 2 Praktisk bruk av Basecamp sammen med GPS og hundepeiler
- Innlasting av sporlogger. Flere metoder og navnsetting av logg
- Analyse av sporlogger Rensing av logg
- Lage ruter på Basecamp / Lage teiger og søksområder
- Laste søksområder opp til GPS enheten.
- Sette punkter i kartet. Navngi punktene og lage statistikk ringer

Del 3 Introduksjon i bruk av Basecamp og office 365 under øvelser og aksjoner
- Mappeliste struktur
- Lage nye databaser. Lage mappeliste og lister.
- Bruk av logger i Office 365 Online/Offline
- Introduksjon til planlegging av aksjonen med blikk på NRH statistikk
- eksporter data for å legge det på office 365
- Avslutning, lagring og oppfølging av øvelser og aksjoner

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

https://no.wikipedia.org/wiki/UTM-koordinater

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap til GNSS og GPS/Hundepeiler

Læringsressurser

Introduksjonsvideo, Kompendium,

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.