1249 Mentalkunnskap og testing

Mål

  • Å få mer kunnskap om hundens mentalitet og hvordan en bør tilrettelegge treningen best mulig for å bli redningshund på kortest mulig tid.
    *Å beskrive/måle i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper som har stor betydning for innlæring.

Målgruppe

Instruktører, hundeførere og andre med erfaring med brukshund/redningshund.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er ikke en offisiell mentaltest hvor en får "bestått / ikke bestått", men skal brukes som et godt verktøy i den videre trening av hunden frem mot godkjent redningshund.

1. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 1

Tema

Presentasjon og grunnleggende mentalkunnskap. Test av hunder.

Stikkord

Hvordan hunden reagerer i ulike situasjoner. Presentasjon av hvilke motivasjonsformer hunden besitter og hvordan den avreagerer. For å kunne danne seg et bilde av hvilken hund man har, er det viktig å kjenne hundens egenskaper. Dette forenkler din mulighet til å trene hunden riktig og tilpasse treningen til individet. Hvilke egenskaper bør en god redningshund inneha?

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk gjennomgang ute på testbanen. En mentaltest foregår i en testløype med standardiserte momenter hunden skal gjennomføre. Her testes hunden på bl.a forsvar, aggresjon, jaktlyst, flokkinstinkt, tilgjenglighet, sosial, kamp, og redsel.

2. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 1

Tema

Gjennomgang av 1.samling med spørmål. Belønning og stresshåndtering. Test av hunder.

Stikkord

Hvilken belønning i treningen er best for din hund og hvorfor er det slik? Stress er individets beredskap mot omgivelsene. Stress er både nødvendig og nyttig, og gjør at individet klarer anstrengelser. Frustrasjon skaper stress. Hvordan håndterer vi stress hos hunder? Test av hunder med påfølgende diskusjon om tilrettelagt trening.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk. Bruk av testbane med standardisert momenter som test av tilgjengelighet, lekelyst, jaklyst, dominans, lydfølsomhet, sosial kamplyst og forsvarslyst inngår.

3. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 1

Tema

Gennomgang av 2. samling med spørsmål. Test av hunder. Å trene hund etter dens mentale forutsetninger.

Stikkord

Å trene hund etter dens mentale forutsetninger, forskjellen mellom temperament og nervekonstitusjon, hard/veik hund osv.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk. Bruk av testbane med standardiserte momenter som test av tilgjengelighet, lekelyst, jaktlyst, dominans, lydfølsomhet, sosial kamplyst og forsvarslyst inngår.

Litteratur/materiell for deltakerne

Kompedium / lysbilder laget av dommer/instruktør for deltakerne.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent mentaltest dommer.

Opplegg for evaluering

Alle deltakerne evaluerer kurset siste timen av 3.samling. Rom for diskusjoner. Alternativt kan en sende e-post til kursleder i etterkant av kurset hvis ønskelig.